De overstap van gas naar elektriciteit vraagt meer aandacht dan nu wordt gedacht

4 oktober 2019

De regering is er duidelijk over: uiterlijk in 2030 moeten 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen ‘van het gas af’. Dat is een nobel streven, maar het gevaar bestaat dat er te gemakkelijk over wordt gedacht. Om de versnelde overstap van gas naar elektriciteit mogelijk te maken is de nodige kennis vereist. Daarnaast moet het Rijk nadenken over subsidiemogelijkheden zodat huis- en gebouweigenaren de kosten kunnen dragen.

Klimaatdoelstellingen zijn een stevige uitdaging

Niet alleen het doel voor 2030 is een hele klus, ook wat er daarna nog op het programma staat. Want in het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland vanaf 2050 vrijwel klimaatneutraal is. 2050 klinkt nog erg ver weg maar toch moet er zo snel mogelijk worden gestart. Als alle woningen en gebouwen aan de beurt moeten komen vóór 2050 dan betekent dat dat er gemiddeld 1.000 panden per dag moeten worden aangepast of nieuw klimaatneutraal moeten worden opgeleverd.

De overstap van gas naar elektriciteit vraagt meer aandacht dan nu wordt gedacht

Wijkgerichte aanpak lijkt het meest efficiënt

Gemeenten hebben de opdracht gekregen om uiterlijk in 2021 een plan van aanpak gereed te hebben hoe zij de transitie willen aanpakken om over te stappen op groene energie. Een wijkgerichte aanpak lijkt het meest effectief omdat dan duidelijk te overzien is wat er moet gebeuren. Het wordt al met al een flinke operatie en het effect daarvan is eigenlijk heel laag. Van de totale uitstoot aan CO2, die momenteel rond de 190 miljard kilo bedraagt, komt nog geen 25 miljard kilo voor rekening van woningen en gebouwen. Vanaf 2030 zal, als de doelstellingen zijn gehaald, de uitstoot met 3,7 miljard kilo zijn verlaagd.

Teveel onduidelijkheid over de transitieplannen

Hoogleraar Wim Zeiler van de TU Eindhoven zet grote vraagtekens bij de ambitieuze plannen. Burgers worden volgens hem in het diepe gegooid want er worden in het wilde weg plannen gemaakt. 150.000 huizen per jaar klimaatneutraal maken is simpelweg niet haalbaar met de huidige middelen en strategie. Zeiler wijst er op dat er eerst goed onderzoek moet worden gedaan of het stroomnet al die veranderingen wel aankan. Daar komt nog bij dat er wordt gehamerd op het verwarmen van woningen. Maar als huizen steeds beter worden geïsoleerd en bovendien de temperatuur stijgt als gevolg van klimaatverandering die nooit helemaal kan worden tegengehouden, is er misschien wel meer behoefte aan kou dan aan warmte in de huizen.

Bron: NRC Next