Overspannen woningmarkt vormt risico voor economie

17 juni 2019

De Nederlandse huizenmarkt verkeert in een spannend stadium. Tijdens de crisisjaren zijn er niet veel nieuwe woningen beschikbaar gekomen. Daarnaast zijn er door bezuinigingen in die periode veel banen in de bouw en bij de gemeenten verloren gegaan. Het gevolg daarvan is dat er nu te weinig capaciteit is om tegemoet te komen aan de enorme vraag naar woningen. De huizenprijzen stijgen nog steeds, al gaat het iets minder hard dan afgelopen jaren. Toch blijft er een behoorlijk scheve verhouding bestaan tussen het stijgen van de huizenprijzen en het stijgen van de inkomens.

Schommelingen hebben gevolgen

De Nederlandse Bank spreekt in een onlangs verschenen Overzicht Financiële Stabiliteit haar zorg uit over deze ontwikkelingen. De woningmarkt is niet stabiel en dat heeft gevolgen. De bewegingen op de huizenmarkt zijn namelijk van beslissende invloed op de economie en bepalen of deze gestimuleerd wordt of juist niet. Vraag en aanbod op de woningmarkt zullen de komende tijd nog niet op elkaar afgestemd raken, dus de balans is nog ver te zoeken. Dit vormt een risico voor de stabiliteit van de economie.

Veel lenen

Om tegemoet te komen aan de hoge prijzen, die op de woningmarkt gehanteerd worden, hebben banken de voorwaarden om een hypotheek af te kunnen sluiten, versoepeld. Hierdoor is het zelfs voor starters mogelijk een forse lening te krijgen. Het geleende bedrag is vaak erg hoog in vergelijking met hun inkomen. Zo zijn er veel woningen met een hoge hypotheekschuld. De Nederlandse Bank ziet deze ontwikkeling met lede ogen aan. Omdat steeds meer mensen hiermee grote verplichtingen aangaan en daarmee risico’s nemen, wil DNB dat de belastingvoordelen van mensen met een koopwoning worden beperkt. Het afsluiten van een hoge hypotheek wordt daarmee een stuk minder aantrekkelijk.

Huizenmarktcorrectie?

Zodra er een omslag plaatsvindt en de prijzen beginnen te dalen, zal de hypotheek hoger zijn dan de waarde van het huis. Zo’n huis wordt daarom niet snel in de verkoop gezet. Als veel huizen ‘onderwater staan’, kan de woningmarkt daardoor stagneren en blijven de prijzen dalen. De gevolgen van zo’n huizenmarktcorrectie zijn aanzienlijk voor de economie en zeker ook voor de banken. Daarom waarschuwt DNB voor het risico dat het afsluiten van hoge hypotheken op de huidige woningmarkt met zich meebrengt.

Bron: FD.nl