Overheid neemt het voortouw met plaatsing zonnepanelen op gebouwen

11 november 2019

De overheid wil duidelijk een voorbeeldrol nemen in het gebruik van zonne-energie. Daarom worden er op steeds meer panden van de overheid zonnepanelen geplaatst om hiermee geheel of gedeeltelijk in de energiebehoefte te kunnen voorzien. Dat er naar andere bronnen moet worden gezocht om fossiele brandstof te vervangen in de toekomst is duidelijk. Zonne-energie maakt daar een belangrijk deel van uit, naast windenergie en nieuwe alternatieven zoals biomassa centrales.

Overheid neemt het voortouw met plaatsing zonnepanelen op gebouwen

Subsidie voor warmtepompen

Naast het plaatsen van zonnepanelen op de eigen gebouwen heeft de regering besloten dat er een extra subsidie komt voor het plaatsen van warmtepompen en zonneboilers van in totaal 60 miljoen euro. Hiermee moet het halen van de klimaatdoelstellingen extra worden gestimuleerd. Minister Eric Wiebes Economische Zaken en Klimaat maakte dit bekend. De maatregelen komen als reactie op een rapport van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) waarin wordt geconcludeerd dat de eigen klimaatdoelen van het kabinet niet gehaald dreigen te worden.

Minister Wiebes stelt dat het geen absolute doodzonde is dat de doelstellingen misschien niet worden gehaald. Maar het is ook weer niet de bedoeling om nu maar gewoon achterover te leunen en het te laten bij de constatering dat het niet gelukt is. Het gebruik van zonne-energie is nog steeds een belangrijk middel. Vooral om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen die Nederland voor zichzelf heeft geformuleerd.

Het Urgenda vonnis is nog niet van tafel

Minister Wiebes is nog steeds gemotiveerd om de eisen van het Urgenda vonnis, waarin de CO2 uitstoot met 25% moet worden teruggebracht. Daarom wordt er nog steeds met man en macht gezocht naar extra mogelijkheden om de uitstoot van CO2 verder te beperken. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is om te kiezen voor statistische overdracht. Hierbij investeert Nederland in CO2-reductie van landen die reductie ‘over’ hebben. Dit is een legale manier om aan de eisen van het verlagen van de uitstoot te voldoen. De doelstellingen hoeven dus niet alleen uit het gebruik van zonne-energie en vergelijkbare maatregelen te komen.

Bron: Het Financieele Dagblad