De noodknop middenhuur van minister Ollongren gaat in de ijskast

18 november 2019

Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken had een ambitieus plan bedacht om de huren in de vrije sector binnen de perken te houden, de noodknop middenhuur. Deze maatregel moest voorkomen dat de huren van woningen tot 1000 euro huur per maand te hard zouden stijgen. Deze plannen stuitten gelijk al op de nodige bedenkingen.

Beleggers en gemeenten verzetten zich tegen de noodknop

Gemeenten zijn tegen de maatregel omdat hiervoor een maximale huurstijging geldt van 6%. Dit betekent dat de huren alsnog fors stijgen en daardoor alsnog buiten de categorie middenhuur terechtkomen. Beleggers zijn fel tegen een noodknop middenhuur omdat het daardoor voor hen niet meer rendabel is om nog in vastgoed te investeren. De belangrijkste reden waarom er in woningen wordt belegd is immers het aantrekkelijke rendement.

De noodknop middenhuur van minister Ollongren gaat in de ijskast

Lokale maatregelen hebben meer effect

Vanwege ziekte wordt minister Ollongren vervangen door minister Stientje van Veldhoven. Zij schrijft aan de Tweede Kamer dat lokale maatregelen waarschijnlijk effectiever zijn om de problemen in de vrije huursector aan te pakken. Meerdere gemeenten nemen maatregelen of zijn bezig met het uitwerken van plannen daarvoor. Door te kiezen voor een lokale aanpak kan beter op plaatselijke situaties worden ingespeeld, vinden de colleges van B&W.

De bouw van nieuwe woningen stagneert

De bouw van nieuwe woningen ligt eind 2019 op meerdere locaties stil. Dit heeft enerzijds te maken met de problemen omtrent stikstof en PFAS, maar het komt ook doordat er onzekerheid is over het rendement van de huuropbrengsten. Gemeenten als Den Haag, Utrecht en Amsterdam leggen voorwaarden op die het een stuk minder aantrekkelijk maken om nog in met name huurwoningen te investeren. Of deze maatregelen positief of negatief uitpakken zal de toekomst moeten uitwijzen.

Bron: Het Financieele Dagblad