Het nieuwe werken vraagt om een nieuwe visie op leiderschap

15 maart 2021

Als de coronapandemie voorbij is zal de gemiddelde werknemer niet meer terug gaan naar ‘het oude normaal’. Volgens Ben Tiggelaar, columnist bij NRC Next, is daarvoor een nieuwe visie op leiderschap nodig. Medewerkers zullen vaker thuiswerken, online contact hebben met collega’s en klanten en meer hun eigen tijd indelen. Tien vooraanstaande psychologen en onderzoekers brengen dit onder de aandacht. Ze stelden een paper samen voor leidinggevenden, waarin aandacht aan 5 thema’s wordt gegeven.

Houd contact

Het belangrijkste aandachtspunt in de nieuwe visie op leiderschap is dat er regelmatig contact moet zijn tussen medewerker en leidinggevende. Als iemand thuiswerkt wil dat niet zeggen dat die persoon aan zijn of haar lot kan worden overgelaten.

Uit waardering

Thuiswerkend personeel heeft er behoefte aan te weten dat hun inspanningen worden gewaardeerd. Dat maak je als leidinggevende niet alleen goed met een eindejaarsbonus. Een persoonlijk compliment is minstens zo belangrijk. Sterker nog: het is dé manier om je medewerker gemotiveerd te houden.

Het nieuwe werken vraagt om een nieuwe visie op leiderschap

Geef vertrouwen

Laat de thuiswerkende medewerker merken dat je hem of haar vertrouwt. Geef iemand voor zover dat mogelijk is de vrijheid om zelf tijd in te delen en ga ervan uit dat taken worden uitgevoerd en afspraken worden nagekomen zonder dat je hier dagelijks controle op uitoefent.

Waak voor gezond werken

Als iemand lang thuiswerkt bestaat het risico dat het plezier in het werken minder wordt. Ook sluipt het risico erin dat mensen te lang doorwerken of afgestompt raken. Daarom is het belangrijk om als leidinggevende regelmatig te overleggen of de gemaakte afspraken over het thuiswerken nog werkbaar zijn en of er wellicht aanpassingen nodig zijn.

Kijk naar de lange termijn

Tijdens een crisisperiode zoals nu met corona bestaat het risico dat een bedrijf zich op de korte termijn richt. Overleven, en daarna zien we wel verder. Maar de nieuwe visie op leiderschap wijst nadrukkelijk op de lange termijn. Investeer in personeel door opleiding en training. Want de tijd staat niet stil. Eens is de crisis voorbij en dan moet het bedrijf klaar zijn om nieuwe kansen te pakken. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar nieuw personeel dat tijdens de coronatijd wordt aangenomen. Starten in een nieuwe baan in een thuiswerksituatie is heel bijzonder. Stel collega’s aan elkaar voor, koppel medewerkers aan elkaar zodat ze wat intensiever contact hebben. Nodig die nieuwe collega wel op kantoor uit om zijn werkplek te komen bekijken, ook al zal hij daar zeker de eerste tijd niet vaak gebruik van maken.

Bron: NRC Next