Nieuwe huizen buiten de stadsgrenzen wordt onontkoombaar

3 februari 2020

Het steeds groter wordende tekort aan nieuwe woningen wordt vooral in grote  steden zo nijpend dat er niet meer valt te ontkomen aan bouwen buiten de stadsgrenzen. Gemeenten willen er niet aan, maar steeds meer deskundigen pleiten dat er geen andere keus meer is. Als er niet buiten de huidige grenzen van steden wordt gebouwd zal de norm voor het aantal nieuwbouwhuizen per jaar nooit kunnen worden gehaald de komende jaren.

Branchevereniging VBO: Bouw niet op dure locaties zonder ruimte

Hans van der Ploeg, voorzitter van VBO, de branchevereniging voor makelaars en taxateurs, pleit ervoor dat er nieuwe bouwlocaties worden gezocht om op grotere schaal te kunnen bouwen. Bouwen op plaatsen waar eigenlijk geen ruimte is en waar bovendien de prijs voor de grond de pan uit rijst is niet langer haalbaar, pleit hij. De overheid moet bovendien de regie meer in handen nemen.

Nieuwe huizen buiten de stadsgrenzen wordt onontkoombaar

Nu ligt die vooral bij de gemeenten. Maar als er wordt gekozen voor bouwen buiten de stadsgrenzen dan overstijgt dat de bevoegdheid van de gemeenten. Als het Rijk de touwtjes weer steviger in handen neemt zal dit er hopelijk  toe leiden dat er sneller bouwlocaties kunnen worden aangewezen die hopelijk goedkoper zijn. Dit zal de bouw van betaalbare woningen ook zeker ten goede komen.

Bron: Het Financieele Dagblad