Nieuwbouwwijk in Roermonds natuurgebied van de baan

23 augustus 2019

De gemaakte plannen voor een nieuwbouwwijk in het Roermondse Melickerveld kunnen versnipperd worden. Het groene gebied, dat ten zuiden van de gemeente ligt, zal voorlopig alleen nog groene heuvels en glooiende akkers herbergen. Beschermde diersoorten als de knoflookpad en de das hebben de komende jaren niets te vrezen. Als het aan de gemeente Roermond lag, was op deze plek een woonwijk met 470 huizen verrezen. De bouwplannen werden in 2016 al goedgekeurd door de gemeenteraad, maar zijn nu compleet van de baan, omdat de woonwijk te veel stikstof uit zal stoten.

Geen compensatie meer

Eind mei oordeelde de Raad van State dat het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof niet toereikend is en vernietigd het totale stikstofplan. Het PAS maakte het mogelijk om te bouwen in de buurt van 160 beschermde natuurgebieden, de zogenaamde Natura 2000-gebieden. De stikstofuitstoot die een nieuwbouwwijk of verbrede weg met zich meebracht, kon gecompenseerd worden door op een andere plek nieuwe natuur aan te planten. De hoogste bestuursrechter heeft nu bepaald dat deze compensatieregeling onvoldoende is om de natuurgebieden te beschermen. Zo’n 180 bouwprojecten in het hele land kunnen hiervan de gevolgen ondervinden.

Nieuwbouwwijk in Roermonds natuurgebied van de baan

Verlies

De bouw van een nieuwbouwwijk in het Melickerveld is altijd al omstreden geweest. Sinds het ontstaan van de plannen in de jaren negentig, maken omwonenden zich zorgen over de gevolgen. De bewoners aan de rand van het natuurgebied willen hun vrije uitzicht en rust niet kwijtraken door de bouw van nieuwe woningen in hun achtertuin. Daarnaast zorgt het plaatsen van een nieuwbouwwijk in het Melickerveld ervoor dat de inwoners van Roermond één van de laatste groene gebieden kwijtraken waar ze kunnen wandelen of hun hond kunnen uitlaten.

Teveel stikstof

Ook diverse Limburgse natuurorganisaties willen de bouw voorkomen. Zij vrezen de gevolgen van meer stikstofuitstoot, terwijl de limiet voor de Natura 2000-gebieden in de regio al lang bereikt is. Omwonenden en natuurorganisaties besluiten hun krachten te bundelen en stappen naar de rechter. Na de vernietiging van het PAS in mei, oordeelt de bestuursrechter dat een woonwijk in het Melickerveld te veel stikstof uit zal stoten, die negatieve gevolgen zal hebben voor de nabij Natura 2000-gebieden. De bouw mag dus niet doorgaan. Het is aan de gemeente Roermond een andere locatie te zoeken waar de gewenste nieuwbouwwijk een plek kan krijgen. Het Melickerveld blijft in elk geval toebehoren aan de natuur.

Bron: NRC.next