Nieuwbouwlocatie IJsselstadion Deventer gaat er eindelijk komen

6 januari 2020

Al heel wat jaren geleden werd het IJsselstadion gesloopt. Niet langer hoogstaande schaatsprestaties maar een ‘pauzelocatie’ werd het terrein. Jarenlang was het de plek waar volkstuintjes verrezen en waar gesport en gespeeld werd. Maar de bedoeling was toch echt om er een nieuwe woonwijk te laten verrijzen. Een wijk waar duurzaamheid hoogtij ging vieren. Er rust een vloek op de locatie, zo lijkt het wel.

Steeds weer tegenslagen voor de nieuwe wijk

De nieuw te bouwen wijk kreeg steeds weer met tegenslagen te maken. Eerst bleek de grond vervuild. Toen werd duidelijk dat er geen hoogbouw neergezet kon worden vanwege stankoverlast van de naastgelegen rioolzuivering. Toen er dan eindelijk een winnend bouwplan was, was het 2008 en zagen zowel de winnaar als de rest van de top 5 ervan af om hun plannen te realiseren vanwege te grote risico’s. Toen de crisis langzaam maar zeker overwaaide werden er weer plannen gemaakt. Zelfbouwers en ‘samen bouwers’ mochten een kavel kopen om hun plannen werkelijkheid  te laten worden.

Nieuwbouwlocatie IJsselstadion Deventer gaat er eindelijk komen

Het stikstofbesluit gooit roet in het eten

In de zomer wordt er een informatieavond gehouden voor geïnteresseerden. Er worden ruim 200 plannen ingediend voor duurzame woningbouw. Maar als er metingen worden gedaan blijkt dat de stikstofuitstoot toch te hoog is voor deze regio. Dat betekent dat er niet gebouwd mag worden. De spoedwet voor de stikstofuitstoot die in het najaar van 2019 werd aangenomen voorziet niet in groen licht voor de wijk in Deventer. Daarvoor moet er eerst nader onderzoek plaatsvinden.

De nieuwe regels voorzien niet in een oplossing voor het terrein van het IJsselstadion. Dit leidt tot ongeduld van de mensen die er een kavel kochten, want zij kunnen nog steeds niet aan de slag om er hun droomhuis te laten bouwen. De hoop dat het ooit nog goed gaat komen met de locatie waar ooit topprestaties op de schaats werden geleverd is nog niet vervlogen. In februari 2020 staat er opnieuw een informatieavond gepland. De droom dat ‘de meest duurzame wijk van Nederland’ er ooit gaat komen in Deventer moet immers wel levend worden gehouden.

Bron: NRC Next