Niet genoeg bouwplannen voor woningtekort

27 mei 2019

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is somber over het oplossen van het woningtekort. De komende vijf jaar worden er weliswaar nieuwe woningen gebouwd, maar het aantal is nog niet de helft van wat er nodig is om de woningnood wezenlijk op te lossen. Volgens de Nationale Woonagenda moeten er jaarlijks 75.000 nieuwe woningen bij komen. Maar zowel in 2017 als in 2018 bleef dat aantal steken op respectievelijk 63.000 en 66.000. Voor de periode 2019 tot 20024 staan nu 300.000 nieuwe woningen op de planning. Dat zouden er eigenlijk anderhalf keer zo veel moeten zijn om aan de stijgende vraag te voldoen.

De lange termijn planning blijft achter bij de vraag

Het EIB constateert na onderzoek dat de planning voor nieuwe huizen bij lange na niet voldoende is om de doelstellingen te halen. Vooral in de provincies Utrecht en Zuid-Holland is het aantal woningen dat nu op de ‘harde’ planning staat veel te laag. Er vanuit gaande dat circa 30% van de bouwplannen uiteindelijk wordt uitgeteld of zelfs helemaal niet doorgaat, is er nog heel veel werk e doen. Ook in andere provincies zoals Flevoland en Overijssel blijft het aantal nieuwbouwhuizen achter bij de vraag.

Het woningtekort wordt nog niet opgelost ondanks nieuwe bouwplannen

Binnenstedelijk bouwen en strenge eisen werken vertragend

Het EIB constateert voorts dat gemeenten vooral ‘binnenstedelijk’ wil bouwen. Dat betekent dat huizen worden gerealiseerd op plaatse n waar nu ook al woningen staan. Dit kan leiden tot bezwaarprocedures. Bouwen aan de rand van de stad, waar nu nog geen mensen wonen, is vaak makkelijker. Maar ook de overheid werkt niet mee. Gemeenten stellen hoge eisen aan nieuwbouw. Huizen moeten duurzaam zijn, de huren moeten deels in de sociale sector vallen, huizen mogen niet te snel worden verkocht. Allemaal belemmerende maatregelen waardoor investeerders afhaken of de plannen op een laag pitje zetten.
Bron: Financieele Dagblad