Miljardeninvestering in sociale woningbouw in grote steden

22 juni 2020

Een samenwerkingsverband van 27 woningcorporaties is een samenwerkingsverband aangegaan om de komende jaren bijna 24 miljard te investeren in sociale woningbouw. Samen vertegenwoordigen deze bedrijven zo’n 40% van de totale sociale woningbouw in Nederland. Het gaat niet alleen om nieuwbouw, maar ook om renovatie van bestaande woningen om ze te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. De investeringen hebben betrekking op de periode van 2020 tot en met 2024.

Verbetering sociale huurwoningen dringende noodzaak

De deelnemende corporaties investeren extra in de sociale woningbouw. Ze zien de noodzaak om meer woningen te bouwen om het enorme woningtekort op te lossen. Daarnaast is er sprake van een achterstand in de verduurzaming van woningen in deze sector. Ook daar worden de investeringen voor ingezet. Met de ruim 23 miljard aan investeringen kunnen 52.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Bovendien kunnen 238.000 bestaande woningen worden gerenoveerd en verduurzaamd. Het gaat hierbij vooral om sociale huurwoningen, een klein deel bestaat uit koopwoningen en huurwoningen in de vrije sector.

Miljardeninvestering in sociale woningbouw in grote steden

Hoge lastendruk belemmert corporaties om meer te bouwen

De gestegen kosten om te bouwen, plus de verhuurdersheffing die door het 2e kabinet Rutte werd geïntroduceerd belemmeren woningcorporaties om meer te investeren in sociale woningbouw. Waren de kosten lager en werd de verhuurdersheffing afgeschaft, dan zouden zij volgens schattingen per jaar 20.000 woningen extra kunnen bouwen. Dat is eigenlijk ook nodig, omdat er natuurlijk niet alleen huizen worden gebouwd maar ook gesloopt.

Bron: Het Financieele Dagblad