Meer elektrische werktuigen voor minder stikstof

9 maart 2020

Het terugschroeven van de maximumsnelheid moet bouwprojecten weer op gang brengen. Er werd daar te veel stikstof bij uitgestoten. Terwijl ook naar andere sectoren zoals de agrarische sector wordt gekeken. Toch wordt gesteld dat de snelheid verlaging slechts een beperkte reductie kan opleveren. Het wagenpark wordt immers ook voortdurend verjongd.

Blik op de bouwplaatsen

Het is goed om te begrijpen wat er op bouwplaatsen gaande is. De reden waarom er veel uitstoot is, zit hem in de te gebruiken werktuigen. Het heeft dus niet direct met het bouwen van de woningen en panden zelf te maken.

Niets is elektrische

Wie kijkt naar de mobiele werktuigen ziet graafmachines, shovels en allerlei andere voertuigen. Meer dan negen op de tien van deze voertuigen draait op diesel en zijn al flink verouderd. Deze zijn daarom flink vervuilend. Al deze voertuigen samen zijn goed voor 8 procent van de totale uitstoot van CO2 in Nederland. Het zou zelfs nog meer kunnen zijn door onduidelijke metingen.

Meer elektrische voertuigen voor minder stikstof

Te weinig aanbod

Het is wel belangrijk om te begrijpen waarom de dieselvoertuigen worden gebruikt. Dit komt in grote mate door het beperkte aanbod van elektrische varianten. Waarbij het kleine aanbod ook nog eens heel duur is.

Opkomst van nieuwe fabrikanten

Door de situatie in Nederland is wel een kentering waarneembaar. Nederlandse bedrijven stappen in dit gat. Een voorbeeld is de startup Spike die is gestart door oud studenten van de TU Eindhoven. Zij hebben een batterijpakket en managementsysteem ontwikkeld om werktuigen elektrisch te maken zonder prestatieverlies.

Oplossing voor het probleem

De bouw moet weer op gang komen. De oplossingen om de voertuigen snel in uitstoot terug te dringen zijn dus ideaal om het probleem te lijf te gaan. Specialisten zien de crisissituatie als een kans om meer te bereiken en wereldwijd marktleider te worden.

Bron: Het Financieele Dagblad