Makelaars: Woningcrisis benadert naoorlogse woningnood

3 februari 2020

Makelaars luiden de noodklok als het gaat om het tekort aan woningen. Er is  geen sprake meer van een woningcrisis, maar van heuse woningnood in Nederland. De situatie is bijna vergelijkbaar met die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Toen er ook enorme woningnood heerste en er in rap tempo woningen uit de grond werden gestampt om de problemen het hoofd te bieden. Vooral mensen met een middeninkomen, de onderwijzers, de verpleegsters en de politieagenten, komen simpelweg niet aan een huis. Hun inkomen is te hoog voor een sociale huurwoning, maar veel te laag om te kunnen kopen of om te huren in de vrije sector.

Hoeveelheid nieuwbouw moet omhoog

Alle partijen zijn het er over eens. Om de woningnood in Nederland op te lossen zal de bouw van nieuwe woningen snel omhoog moeten. Zelfs de beoogde 75.000 nieuwe huizen per jaar die nu op de planning staan, een planning die overigens niet wordt gehaald, zijn niet voldoende om het nijpende tekort op te lossen. Als gevolg van het gebrek aan betaalbare huizen vertrekken veel werknemers, waardoor het tekort aan leraren, zorgpersoneel en andere beroepen met een middeninkomen in de grote steden alleen nog maar toeneemt.

Makelaars Woningcrisis benadert naoorlogse woningnood

Hoge huren belemmeren de doorstroming

Mensen die nu in een nog betaalbaar huis wonen maar zouden willen verhuizen, bijvoorbeeld van een eengezinswoning naar een appartement omdat de kinderen de deur uit zijn, bedenken zich wel twee keer. Ze betalen nu op basis van oude rechten vaak een lagere huur. Bovendien kunnen ze de forse huurprijzen van een andere woning simpelweg niet opbrengen. Hierdoor wordt de doorstroming belemmerd. Maatregelen om de huren te beperken zullen slechts tijdelijk effect hebben. Als beleggers geen goed rendement meer kunnen behalen op een huurhuis, zullen zij niet langer bereid zijn om te bouwen of te investeren.

Kabinet moet snel een beslissing nemen

Het kabinet moet snel een besluit nemen over welke maatregelen genomen moeten worden om het aantal betaalbare woningen te vergroten. Afschaffen van de verhuurdersheffing, de ‘noodknop’ van minister Kajsa Ollongren of het ontmoedigen van buy-to-let door het opleggen van een zelfbewoningsplicht. Het zijn allemaal maatregelen die maar deels effect zullen hebben. Een nieuw voorstel is dat verhuurders meewerken aan een wettelijke beperking van de jaarlijkse stijging van de huren. Op voorwaarde dat de ‘noodknop’ niet wordt ingevoerd. Hopelijk wordt binnenkort duidelijk welke maatregelen genomen gaan worden om de woningnood in Nederland definitief aan te pakken.

Bron: Het Financieele Dagblad