De leefbaarheid in Nederland is te danken aan gemengde woonwijken

6 juni 2019

Grote buitenlandse steden zijn er berucht om. Brussel, Londen, Parijs, ze hebben allemaal hun bekende achterstandswijken. Buitenwijken waar vooral migranten en laag opgeleiden wonen. Het is er vaak onveilig, de criminaliteit is hoog en het toekomstperspectief buitengewoon somber. In Nederland doen we dat anders. In Nederland bestaan woonwijken van oudsher uit zowel koopwoningen als sociale huurwoningen. Zowel in het stadscentrum als in de buitenwijken. Door dit gemengd wonen blijven onze grote steden leefbaar.

Betere sociale voorzieningen en een beter vestigingsklimaat

Het realiseren van gemengde wijken zoals dat in grote Nederlandse steden gebruikelijk is heeft een belangrijk voordeel. Er zijn namelijk goede voorzieningen. Bedrijven willen zich er graag vestigen, er is voldoende winkelaanbod, scholen en culturele en sport voorzieningen. Dit verhoogt uiteraard het leefklimaat. Natuurlijk zijn er in Nederland wel degelijk achterstandswijken.

In Amsterdam zijn buurten waar 90% van de huizen sociale huurwoning is. Hier is wel degelijk criminaliteit, werkloosheid, laaggeletterdheid en achterstand. Het is aan de instanties om hier wat aan te doen. Dat gaat niet ineens, maar er kunnen wel belangrijke stappen voorwaarts worden gezet als iedereen goed met elkaar samenwerkt.

‘Sociale ongelijkheid moet je samen oplossen’

Steeds meer woningcorporaties raken ervan doordrongen dat problemen met betrekking tot sociale ongelijkheid samen moeten worden opgelost. De woningcorporatie kan dit niet alleen. Het moet samenwerken met de gemeente en andere sociale partners. Als dit in goed overleg gaat valt er veel te bereiken. Tot die conclusie komt Hester van Buuren. Zij is bestuursvoorzitter van Rochdale en één van de bekendste woningstichtingen van Amsterdam.

Bron: Financieele Dagblad