Lage grondwaterstand zorgt voor veel verzakte huizen

11 maart 2019

De grote droogte van de zomer van 2018 heeft niet alleen voor de landbouw voor grote problemen gezorgd. Inmiddels blijkt dat in Nederland ongeveer een miljoen woningen dreigt te verzakken. Het KCAF (Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek) kreeg inmiddels al uit ruim 80 gemeenten meldingen van verzakte huizen, zo bericht het KRO-NCRV-programma De Monitor. Gevreesd wordt echter dat de komende tijd uit nog veel meer gemeentes dergelijke problemen zullen komen.

Inzakkende bodem zorgt voor problemen

De grote droogte in de zomer van 2018 heeft het probleem van inzakkende klei- en veenbodems, dat al langer speelt in Nederland, nog eens extra verstrekt. Als de bodem verzakt kan dit schade aan de fundering van woningen en andere gebouwen veroorzaken. Het probleem speelt vooral bij huizen die werden gebouwd vóór 1970.

Lage grondwaterstand zorgt voor veel verzakte huizen

Onvoldoende kennis bij veel makelaars

Het KCAF maakt zich ongerust over het ontbreken van voldoende kennis bij taxateurs en makelaars. Zij hebben een signaleringsfunctie, maar de kans is groot dat zij deze niet goed of niet goed genoeg kunnen uitvoeren omdat het hen simpelweg aan kennis van zaken ontbreekt. Ook voor de gemeenten ligt er een taak. Tot grote zorg van het KCAF zijn tot nu toe slechts 10 van de 355 gemeenten in Nederland actief bezig met de funderingsproblematiek binnen hun gemeentegrenzen.

Vooral voor huiseigenaren dreigt een flinke financiële strop. Zij zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het oplossen van funderingsproblemen. Hiervoor kan doorgaans geen beroep worden gedaan op een verzekering. De kosten voor herstel van de fundering kunnen per woning oplopen tot wel 100.000 euro.