Kunstmatig eiland bij Kopenhagen moet oplossing bieden voor tekort aan woningen

23 februari 2021

Niet alleen in Nederland, ook in Denemarken is er een groeiende behoefte aan woningen. De regering heeft daarom het plan opgevat om een kunstmatig eiland voor de kust van Kopenhagen te bouwen. Dit eiland moet plaats bieden aan 35.000 woningen en tevens dienen als stormvloedkering in de strijd tegen klimaatverandering. Lynetteholm moet het stadseiland gaan heten. Maar niet iedereen is enthousiast over deze plannen.

Ambitieuze plannen voor de toekomst

Als het aan de Deense regering ligt dan is het kunstmatige eiland bij Kopenhagen rond 2070 helemaal af. Het voorziet niet alleen in 35.000 woningen, er moet ook gewerkt kunnen worden. Er moeten twee metrostations komen en een ondergrondse autotunnel, zodat het centrum van de stad wordt ontlast.

Extra woningen en klimaatbeheersing

Het kunstmatige eiland moet Kopenhagen behoeden voor een stormvloed. De haven van de Deense hoofdstad heeft een trechtervorm en is aan de kust maar zo’n 100 meter breed. Dat betekent dat een stormvloed voor veel schade kan zorgen. Het aan te leggen eiland moet dienen als een buffer om de stad te beschermen. Maar ook de woningen die er moeten worden gebouwd zijn hard nodig. Kopenhagen is populair voor studenten en hoogopgeleiden. Van over de hele wereld trekken ze naar Kopenhagen om er te werken en leren in een inspirerende omgeving met een bruisend nachtleven en talloze beroemde restaurants.

Kunstmatig eiland bij Kopenhagen moet oplossing bieden voor tekort aan woningen

Kritiek op de plannen

Niet iedereen is enthousiast over Lynetteholm. Vooral de kosten, die door de regering op ‘slechts’ ruim 4 miljard euro worden geschat, zullen veel hoger uitpakken. Want bij deze begroting zijn de metroverlenging, de autotunnel en andere infrastructurele aanpassingen niet meegeteld. De schatting is dat de kosten uiteindelijk op minimaal 14 mld euro zullen uitkomen. De stelling dat de toekomstige bewoners het eiland zullen betalen door de huizen te kopen die er worden gebouwd, lijkt dan ook een utopie. Kopenhagen zou lering moeten trekken uit de financiële tegenvallers bij de bouw van de wijk Oerestad. Deze vielen miljoenen euro’s hoger uit dan begroot. Daar komt bij dat de inwoners van Kopenhagen nu niet bepaald enthousiast zijn over deze saaie woonwijk.

Kritiek van architecten

De kritiek van Deense architecten op de plannen is niet mals. Zij vragen zich onder andere af of de plannen voor het kunstmatige eiland bij Kopenhagen wel stroken met huidige EU-wetgeving. De woningbouw op het eiland zal bijvoorbeeld zorgen voor toenemende milieubelasting. Daar komt bij dat er risico’s zijn aan de lange termijn planning tot 2070. De corona pandemie heeft aangetoond hoe snel dingen kunnen veranderen. Door nu plannen te gaan maken die over 50 jaar moeten zijn gerealiseerd bestaat de kans dat de ideeën over wonen, werken en reizen dan allang zijn achterhaald.

Bron: Het Financieele Dagblad