Kostprijs verduurzamen woning vaak verwarrend

25 februari 2020

De kosten die gemaakt worden bij het verduurzamen van woningen zijn vaak niet duidelijk voor woningcorporaties en huiseigenaren. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) lijkt deze te laag te hebben ingeschat. De verschillen met de werkelijke kosten kunnen flink oplopen.

Duidelijkheid is gewenst

Het PBL zegt geen fout te hebben gemaakt, maar dat nieuwe gegevens een ander effect op de kosten hebben. In de Tweede Kamer is nu om opheldering gevraagd bij minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken. Duidelijkheid over welke kosten hoger uitvallen en wat dit voor gevolgen heeft is gewenst bij Kamerleden.

Anderhalf miljoen in 2030

Volgens het Klimaatakkoord moeten in 2030 anderhalf miljoen huizen verduurzaamd zijn. Zo moeten deze woningen van het gas af. Ongeveer een derde van de huizen is in bezit van woningcorporaties. Aedes is als koepelorganisatie al langere tijd in opstand tegen de raming van het PBL. Aedes denkt dat de kosten tot wel 50% hoger kunnen uitvallen. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal nieuwe kostenposten in de raming zijn opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor architecten en installateurs.

Werken met nieuwe cijfers

De nieuwe berekeningen voor het verduurzamen van woningen vallen enkele procenten hoger uit. Al komt dit volgens de PBL-onderzoekers niet door het opnemen van meer kostenposten. Juist het werken met nieuwe cijfers voor de bouwkosten zou hiervoor de reden zijn. Hiervoor zijn de huidige prijzen en cijfers gebruikt.

Verschillende methoden

Dat er een flink verschil tussen de berekening van het PBL en die van Aedes zit, komt door het werken met verschillende methoden van rekenen, zo stelt het PBL. De corporaties kijken alleen naar de kosten voor wooneigenaren en niet naar het geheel. Daarvoor valt bijvoorbeeld de btw buiten de berekening van PBL. Aedes is dit niet eens. De huiseigenaren moeten deze kosten immers gewoon maken. PBL komt daarom met nieuwe kostenberekeningen, met goedkeuring van minister Eric Wiebes van Klimaat.

Bron: Het Financieele Dagblad