Komt het nog op tijd goed met de nieuwe Omgevingswet?

5 december 2019

De Omgevingswet moet vanaf 2021 in werking treden maar de problemen lijken zich maar te blijven opstapelen. Zowel de leden van de Eerste Kamer, die met de wet moeten instemmen, als gemeenten en ook ontwikkelaars van software maken zich grote zorgen of de digitalisering en decentralisatie wel op tijd kunnen starten. De nieuwe Omgevingswet moet alle nu bestaande wetten op het gebied van leefomgeving en ruimtelijke ordening vervangen. Het gaat daarbij om tientallen wetten en meer dan 100 ministeriële regels. Gemeenten krijgen straks veel meer vrijheid, burgers kunnen veel meer zelf regelen zoals het aanvragen van vergunningen. De bedoeling is dat procedures worden versneld en dat wet- en regelgeving eenvoudiger worden.

Testen van de nieuwe wet vanaf januari 2020

Vanaf januari 2020 moeten gemeenten starten met het testen van de nieuwe Omgevingswet. Maar de vraag rijst of bestuurders en ICT daar wel op tijd klaar voor zijn. Er zijn bronnen die melden dat de invoering van de wet wellicht wordt uitgesteld. De nieuwe wet werd al in 2014 aangekondigd. Toenmalig minister van Infrastructuur Schultz van Haegen ‘de grootste herziening van een wet sinds de nieuwe Grondwet van 1848’. Daar krijgt ze zeer waarschijnlijk gelijk in, maar of het huidige invoeringstraject wordt gehaald is nog maar zeer de vraag.

Komt het nog op tijd goed met de nieuwe Omgevingswet

Ombudsman vreest veel onduidelijkheid voor burgers

Niet alleen gemeenten en ICT-ontwikkelaars maken zich zorgen. Ook de Nationale Ombudsman vreest problemen. Hij vreest dat het straks voor burgers erg onduidelijk wordt of ze nog wel met hun klachten en vragen bij de gemeente terechtkunnen. Eerdere decentralisaties, zoals van de arbeidsparticipatie en de Jeugdzorg, zorgden ook al voor flinke problemen, vooral omdat ze gepaard gingen met forse bezuinigingen. De gemeenten vrezen dat het met de nieuwe Omgevingswet ook zo gaat verlopen. Het Kabinet lijkt er inmiddels ook van doordrongen dat invoering vanaf 2021 wellicht niet haalbaar lijkt. Daarom beslist het kabinet begin december 2019 over uitstel. Een belangrijke reden daarvoor is dat de Eerste Kamer wellicht niet zal instemmen. Het kabinet heeft hier geen meerderheid en de tendens lijkt dat de Eerste Kamer uitstel wil afdwingen.

Bron: NRC