Kabinet helpt wooncrisis uit het slop

16 september 2019

De woningsector is blij met de kabinetsplannen om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Vooral in de grote steden begint de krappe woningmarkt zijn tol te eisen. Door hoge prijzen kunnen jongeren nauwelijks meer aan een woning komen. Daarnaast worden er te weinig nieuwe huizen gebouwd. Eindelijk wordt er nu van hogerhand een poging gedaan de gevolgen van de wooncrisis in te dammen. Het kabinet maakt €2 miljard vrij om oplossingen voor deze problemen mogelijk te maken. Met behulp van dit bedrag kunnen een aantal maatregelen worden genomen.

Er komt meer geld vrij bij woningbouwcorporaties

Hoewel woningbouwcorporaties veel nieuwe huizen willen bouwen, is dat in de praktijk niet haalbaar. Gemeenten geven te weinig bouwgrond vrij en de belastingen voor huurcorporaties zijn hoog. Het kabinet wil de verhuurdersheffing daarom voor tien jaar verlagen met €100 miljoen. Het geld dat daarmee vrijkomt, kan gebruikt worden voor nieuwbouw. Dit zou al op korte termijn mogelijk gemaakt kunnen worden. Zo wordt het voor wooncorporaties gemakkelijker om hun nieuwbouwplannen ook daadwerkelijk te verwezenlijken.

Kabinet helpt wooncrisis uit het slop

Financiële compensatie voor gemeenten die bouwgrond beschikbaar stellen

Gemeenten zouden meer ruimte vrij kunnen maken voor nieuwbouw. Dat gebeurt in veel gevallen niet vanwege omwonenden die bezwaar maken. Om gemeenten over de streep te trekken, komt er een soort bouwfonds van €1 miljard, voor financiële compensatie. Het is nog niet duidelijk waar het bedrag precies voor ingezet kan worden. Zo zou het ook gebruikt kunnen worden om de gevolgen van de stikstofuitspraak te verkleinen. Of dat een optie is, zal later moeten blijken. In elk geval kijkt het kabinet naar mogelijkheden om lokaal meer bouwgrond beschikbaar te krijgen.

De overdrachtsbelasting wordt aangepast: meer ruimte voor starters

Wie een woning koopt, moet 2% overdrachtsbelasting betalen. Als het huis voor 100% gefinancierd is (meer mag niet), moeten kopers dit bedrag zelf betalen. Zodra de overdrachtsbelasting voor starters is afgeschaft, kunnen zij gemakkelijker een woning kopen. Dit voorstel moet nog wel goed bekeken worden om misbruik te voorkomen. Daarnaast zal de overdrachtsbelasting voor beleggers en huisbazen juist omhooggaan. Een belasting van 10% van de koopsom is niet ondenkbaar. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat steeds meer huizen door beleggers worden opgekocht. Daarmee is er minder keuze voor particulieren en blijven de prijzen hoog.

Bron: NRC.next