Initiatief voor meer betaalbare woningen in Amsterdam

10 februari 2020

De gemeente Amsterdam heeft een overeenkomst gesloten met een drietal organisaties (IVBN, Vastgoed Belang en NEPROM). De gemeente wil in de toekomst meer betaalbare woningen in de hoofdstad om het nijpende woningtekort in Amsterdam te kunnen terugdringen. De samenwerking is bedoeld om betaalbare woningen te bouwen. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen met een middeninkomen tussen 40.000 en 60.000 euro bruto per jaar. Deze groep valt zoals bekend tussen wal en schip. Zij komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Vaak kunnen ze ook geen hypotheek voor een koopwoning afsluiten. Het is de bedoeling om deze woningen toe te wijzen aan vooral leraren, verpleegkundigen, politieagenten en anderen met een maatschappelijke functie.

10.000 woningen met een middenhuur in de komende 5 jaar

Het doel van het samenwerkingsverband is om de komende 5 jaar zo’n 10.000 woningen te  bouwen met een middenhuur. Deze huurprijs moet dan de komende jaren ook betaalbaar blijven. Op deze manier kan de beoogde doelgroep ook daadwerkelijk ongestoord in hun huis blijven wonen. Een addertje onder het gras is nog wel dat het afwachten is of nieuw beleid vanuit het Rijk deze plannen om het woningtekort in Amsterdam op te lossen niet gaat doorkruisen. Zo kan de noodknop middenhuur, bedacht door minister Kajsa Ollongren, een streep door de plannen zetten.

Initiatief voor meer betaalbare woningen in Amsterdam

Acceptabele grondprijzen voor rendabele investeringen

Investeerders hebben eerder bij de gemeente aangegeven dat het realiseren van betaalbare woningen wordt belemmerd door de torenhoge grondprijzen in de hoofdstad. Wil een investeerder nog een beetje rendement behalen dan moet een huis wel een hoge huur krijgen. Amsterdam heeft nu toegezegd om in het kader van dit project marktconforme grondprijzen te vragen. Daarnaast wil de gemeente meewerken aan het versneld transformeren van bedrijfspanden die tot woningen kunnen worden omgevormd. Met deze afspraken willen de partijen een daadwerkelijke stap zetten om het woningtekort in Amsterdam in ieder geval deels op te lossen in de komende jaren.

Afspraken over beperkte huurstijging

In ruil voor betaalbare grondprijzen hebben de toekomstige verhuurders beloofd de stijging van de huurprijzen binnen de perken te houden. De huren zullen de komende 20 jaar met maximaal 1% plus de inflatiecorrectie stijgen. Zittende huurders kunnen zelfs nog 5 jaar langer op deze regeling rekenen. Zo hebben bewoners de garantie dat ze een woning huren die ze de komende jaren gewoon kunnen blijven betalen van hun middeninkomen. De overeenkomst is overigens niet bindend. Maar omdat deze in goed overleg met alle betrokken partijen is gesloten hebben de initiatiefnemers er vertrouwen in dat deze wordt nagekomen.

Bron:  Stadszaken.nl