Huurders met tijdelijke contracten alsnog op straat ondanks afspraken

13 oktober 2020

Huurders met een tijdelijk huurcontract die in een grotendeels leegstaand pand wonen, worden door de verhuurder alsnog uit hun huis gezet. Toen de coronacrisis begon en met name expats en buitenlandse studenten massaal naar huis vertrokken, kwamen veel panden met huurwoningen en kamers grotendeels leeg te staan. Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken deed een dringend beroep op de verhuurders om de huurders die wel bleven tegemoet te komen. Contracten werden daarom vaak voor een kortere periode verlengd. Nu deze verlenging voorbij is en de coronacrisis nog lang niet voorbij lijkt, neemt het aantal huisuitzettingen toe.

Huurders in leegstaand vastgoed de dupe

Verhuurders geven aan dat ze panden die grotendeels leeg staan graag willen sluiten om te besparen op de kosten. Als er dan nog een enkele huurder in zit die op basis van een tijdelijk huurcontract dat afloopt de huur kan worden opgezegd, dan gebeurt dat dus ook. Het aantal huisuitzettingen is anno oktober 2020 daardoor weer op hetzelfde niveau als vóór de coronacrisis. De spoedwet voor het beschermen van huurders die door de Tweede Kamer werd aangenomen gold voor enkele maanden. Die periode is inmiddels voorbij en verhuurders maken van die gelegenheid dankbaar gebruik om huurders van leegstaand vastgoed de wacht aan te zeggen. Het gaat vaak om kwetsbare groepen die vrijwel nergens anders terecht kunnen.

Huurders met tijdelijke contracten alsnog op straat ondanks afspraken

Rechtspositie huurders van leegstaand vastgoed minder goed beschermd

Bewoners van leegstaand vastgoed komen er bekaaid af als het gaat om hun rechten. Zij vielen formeel niet onder de spoedwet om huurders te beschermen. Er werd slechts een moreel appèl gedaan op de verhuurders om alert te zijn op de gevolgen voor bewoners van leegstaand vastgoed als hun huurcontract werd opgezegd. Maar voor mensen met zo’n tijdelijk huurcontract lijkt het er nu toch steeds slechter uit te gaan zien.

Bron: NRC Next