De huizenprijzen zullen ondanks corona blijven stijgen

1 oktober 2020

Sinds de uitbraak van de coronacrisis zijn de prijzen van huizen zeker niet gedaald. In tegendeel: huizen worden alleen maar duurder. De woonprijsindex lag in augustus 2020 ruim 8% hoger dan in augustus 2019. Een maand eerder meldde de NVM al dat een koophuis in juli 2020 gemiddeld € 335.000 euro kost, dat is bijna 9% meer dan een jaar eerder. Er was wel een kleine daling van het aantal verkochte woningen, maar het aantal te koop staande huizen daalde veel forser, met 23%. Een woning staat momenteel gemiddeld slechts 4 weken te koop.

Hulp voor starters op de woningmarkt

Op Prinsjesdag 2020 werd bekendgemaakt dat de overdrachtsbelasting voor huizenkopers onder de 35 jaar wordt afgeschaft. Deze bedraagt 2% van de aankoopprijs. Hiermee wil het Rijk het startende kopers gemakkelijker maken om een woning te kopen. Maar of deze maatregel gaat helpen is nog maar zeer de vraag. De woonprijsindex zal er wellicht nog sneller door stijgen omdat de prijzen van woningen worden aangepast met deze 2%. De NVM noemde de maatregel dan ook mogelijk contraproductief.

De huizenprijzen zullen ondanks corona blijven stijgen

Effect op de woningmarkt van corona zal minimaal zijn

Deskundigen verwachten dat het effect van de coronacrisis op de prijzen van huizen minimaal zal zijn. Misschien komt er in 2021 een lichte daling van de huizenprijzen, maar de algemene verwachting is dat de woonprijsindex al in de loop van 2021 weer gaat stijgen. Dit houdt verband met de schaarste aan woningen. Er moet meer gebouwd worden maar dit komt nog steeds zeer moeizaam van de grond. Daarom pleiten deskundigen ook al geruime tijd voor meer regie vanuit het Rijk. Een terugkeer van het ministerie van VROM in een volgende kabinetsperiode kan hier mogelijk een positieve bijdrage aan leveren.

Bron: Het Financieele Dagblad