Hoe lang duurt het nog voordat de hypotheekrente weer gaat stijgen?

26 mei 2021

Al geruime tijd is de hypotheekrente historisch laag. De vraag rijst nu steeds vaker: Wanneer gaat de hypotheekrente omhoog? De huidige ‘gekte’ op de woningmarkt wordt mede veroorzaakt doordat mensen die een huis kopen nog maar weinig rente betalen. Maar de marktrente stijgt, waardoor hypotheekverstrekkers bijna niets meer verdienen aan een hypotheek. Het is afwachten welke hypotheekverlener als eerste de rente durft te verhogen. Vanwege de sterke concurrentie zullen velen die stap nog niet durven zetten.

Wie zet de eerste stap?

Het is afwachten, aldus Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep, welke grote speler op de hypotheekmarkt als eerste de rente durft te verhogen. Als dat gebeurt dan zal de rest direct volgen en zal dit een golf aan renteverhogingen voor hypotheken tot gevolg hebben. De marktrente is sinds januari 2021 verder gestegen en de hypotheekrentes zijn zelfs nog wat verder gedaald. De marktrente voor een 10-jaars financiering steeg met gemiddeld 0,5%. De rente op hypotheken daalde met ongeveer 0,15%. Dat betekent dus een netto verlies voor hypotheekverstrekkers van 0,65%. Het is dus bijna onvermijdelijk dat de hypotheekrente omhoog zal gaan als deze trend zich voortzet.

Hoe lang duurt het nog voordat de hypotheekrente weer gaat stijgen

Waarschijnlijk blijft renteverhoging nog even uit

Deskundigen verwachten dat een structurele verhoging van de hypotheekrente nog wel even zal uitblijven. In de maanden mei en juni worden traditioneel veel huizen verkocht. Daar willen hypotheekverstrekkers graag nog van profiteren. Daar komt bij dat banken de hypotheekrente liever niet omhoog doen zolang de meeste huiseigenaren netjes aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Dat geeft immers minder invorderingskosten. Ook De Hypotheker, één van de bekendste hypotheekadviseurs in Nederland, verwacht op korte  termijn geen stijging van de rente. De stimuleringsmaatregelen van de Europese Centrale Bank en het feit dat de hogere inflatie waarschijnlijk tijdelijk is, liggen hier mede aan ten grondslag.

Bron: Het Financieele Dagblad