Hoe houd je ondernemers betrokken bij het bedrijventerrein?

6 januari 2020

Om ondernemers betrokken te houden bij het bedrijventerrein waar hun zaak gevestigd is moet je als projectontwikkelaar wel wat willen doen. Er liggen vooral kansen voor het MKB als toeleveranciers van grote bedrijven. Zo werd in de buurt van de TU Eindhoven een bedrijventerrein geopend dat bedrijven moet aantrekken die als toeleverancier moeten gaan dienen voor tech reuzen zoals Boeing en ASML.

Clustering van bedrijven kan veel voordelen bieden

De campus in Eindhoven is niet het enige voorbeeld. Ook bij de universiteit van Nijmegen is gekozen voor clustering van tech bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan innovatie voor grotere ondernemingen. Oudere bedrijventerreinen kampen vaak met het probleem dat er bedrijven zijn gevestigd die er al jaren zitten. Als een bedrijf wil gaan verduurzamen, zal het dan ook vaak lastig zijn om op een dergelijk bedrijventerrein genoeg medestanders te vinden die ook bereid zijn om te investeren.

Hoe houd je ondernemers betrokken bij het bedrijventerrein

De bedrijfsinvesteringszone biedt nieuwe kansen voor bedrijventerreinen

Bedrijfsterreinen waar de collectiviteit niet vanzelfsprekend is, kunnen toch samen investeren door er een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) van te maken. Krachtens deze regeling kan een deel van de WOZ opbrengst worden ingezet voor verduurzaming. Er wordt in zo’n geval een businessplan gemaakt waarin de gezamenlijke afspraken worden vastgelegd.

Hierbij zijn ‘schoon, heel en veilig’ belangrijke begrippen, maar duurzaamheid is vandaag de dag natuurlijk ook een belangrijk thema. Hiermee worden alle bedrijven op een bedrijventerrein betrokken bij een aantrekkelijke inrichting. Dit biedt kansen om van een terrein dat wellicht wat verpauperd raakt weer iets moois te maken.

Bron: Stadszaken.nl