Hoe gaan VvE’s verduurzamen?

9 maart 2020

Op termijn moeten ook VvE’s van gas af. Het verduurzamen zal ook in deze woningen een rol gaan spelen. Waar het gaat om isolatie is dit gemakkelijk, maar hoe zit dat met andere voorbereidingen. Er is weinig praktische informatie te vinden op dit moment. Terwijl dit juist stimulerend kan werken.

Aansluiten op het warmtenet

De Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken is een proefwijk voor de klimaatplannen van de stad. Voor 2031 moeten hier alvast 2.000 woningen van gas af. Zij worden aangesloten op het warmtenet. Ook woningcorporatie Havensteder en energieleverancier Eneco doen mee aan de plannen om restwarmte uit de haven te betrekken. Daarnaast wordt gehoopt op rijksfinanciering.

Onduidelijkheid voor VvE’s

Voor VvE’s is er nu, net als voor huiseigenaren, veel onduidelijkheid over het warmtenet. Anders dan voor sociale huurders, moeten de eigenaren wel meebetalen aan de aansluitingen op het warmtenet. Dit gebeurde eerder al in een wijk in Rotterdam-Zuid die ook als proefgebied geldt. Dit is echter geen leidraad voor Bospolder-Tussendijken.

Verplichte aansluiting

De onduidelijkheid voor VvE’s is te meer vervelend omdat de aansluiting op het warmtenet verplicht lijkt. Al wordt door de gemeente gesteld dat alternatieven als volledig elektrisch gaan of een warmtepomp gebruiken ook mogelijk zijn. Zolang de wijk maar gasloos wordt. In de wijk zijn ruim 800 VvE’s te vinden.

Andere soorten vragen

In de wijk spelen ook andere soorten vragen. Welke straten worden op welk moment aangepakt bijvoorbeeld? Heeft het nog nut om nu nog in een cv-ketel te investeren? Wat gebeurt er wanneer te weinig huiseigenaren de aansluiting kunnen betalen? Het maakt veel bewoners van de wijk flink onrustig.

Hoge kosten

De meeste VvE’s zijn op dit moment totaal onvoorbereid. Ze hebben geen idee waar begonnen moet worden. Isoleren en dubbelglas plaatsen mag bijvoorbeeld nu al. Al zijn daar wel hoge kosten aan verbonden. Die kosten kunnen niet altijd opgehoest worden in de wijk. Veel VvE’s worden bovendien als slapend beschouwd. Deze bestaan wel, maar zijn nauwelijks actief en vragen een te laag maandbedrag. Onderhoud alleen kost al €100,- per maand. Isoleren kost al snel €25.000,- per woning. Bovendien is een lening krijgen lastig omdat er geen pand als onderpand geboden kan worden.

De vve-lening

Er bestaat ook zoiets als een vve-lening voor verduurzaming. Die komt uit het Nationaal Energiebespaarfonds dat is opgezet door een aantal banken en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Eerder leenden 66 VvE’s ongeveer 37,7 miljoen euro. Er zijn wel voorwaarden, zoals minimaal acht leden en een looptijd van maximaal 20 jaar.

Lastige besluitvorming

De besluitvorming is niet altijd even gemakkelijk. Dit geldt zeker niet in complexen met veel verschillende belanghebbenden. Zo zijn er complexen waar een deel in handen is van woningcorporatie, zoals Havensteder. Die is dan vaak ook gewoon VvE-lid, maar stelt wel eigen aanvullende voorwaarden. Dit kan de besluitvorming bemoeilijken. Dit komt ook omdat er geen professioneel management voor de verenigingen bestaat.

Hulp van professionals

Als het gaat om bepaalde stappen in het proces, wordt vaak wel een professional ingehuurd. Denk aan adviseurs bij onderhandelingen met aannemers. Wel brengt dit weer andere problemen mee. Zo voltrekt het proces zich veel langzamer. Dit kan de zaken nog moeilijker maken. Bijvoorbeeld doordat de prijzen veranderen gedurende het proces.

Beter leefbare woning

Natuurlijk moet ook naar de goede kanten worden gekeken. Door de nieuwe isolatie wordt het ook beter leefbaar in de woning. De oude kozijnen voldoen bijvoorbeeld vaak niet meer, waardoor tocht ontstaat. Dit gebeurt zelfs bij dubbelglas dat lang geleden is geplaatst.

Meer en meer projecten

In de komende periode moet meer en meer duidelijk worden. Dit komt ook doordat meer en meer proefprojecten worden opgestart.

Bron: NRC.next