Herstructurering URW voorbode voor andere fondsen

7 oktober 2020

De aangekondigde herstructurering van URW is slechts nieuws voor andere vastgoedfondsen, die in winkelcentra beleggen. Onlangs kondigde het bedrijf aan om zijn schulden drastisch te verlagen. URW is een groot vastgoedfonds, waardoor analisten verwachten dat meer bedrijven dit soort stappen moeten zetten. „URW is de grootste, de trendsetter. Dat zo’n bedrijf ondanks de extreem lage koers een aandelenemissie doet, laat zien dat het niet goed gaat. Anders hadden ze wel gewacht tot de koers weer wat hoger was”, geeft analist Herman van der Loos aan, die werkzaam is bij Degroof Petercam.

Gevolgen voor de markt

Analist Niko Levikari denkt ook dat beleggers in andere vastgoedfondsen hiervan zullen schrikken. Dit geldt dan zeker voor bedrijven die hun schulden uit de markt halen. Hij verwacht dat de beurskoersen nog lager zullen worden dan ze nu al zijn. Voordat de coronacrisis begon had winkelvastgoed al harde klappen gekregen, onder meer door het steeds groter wordende online winkelen. Maar dit jaar daalden de koersen zelfs met 60 tot 70%. Dit wordt veroorzaakt doordat vastgoedfondsen minder huur binnenkrijgen door de diverse lockdowns. Maar ook in augustus ligt het aantal bezoekers aan winkelcentra in Nederland nog 23% lager.

Herstructurering URW voorbode voor andere fondsen

Huurinkomsten URW

In augustus kreeg URW bijvoorbeeld maar 70% van de huur binnen. Dit kwam vooral door de Verenigde staten, waar deze inkomsten achterbleven. In Europa ontving het bedrijf 81% van de huuropbrengsten. Door de lagere inkomsten was URW genoodzaakt om te herstructureren. Het fonds geeft voor €3,5 miljard nieuwe aandelen uit en is van plan voor €4 miljard aan vastgoed te verkopen. Hiermee wordt de hoge schuld van het bedrijf afgebouwd, wat resulteert in een schuldratio van 30,9%. Het bedrijft hoopt zo een goede rating te houden, zodat het goedkoop kan blijven lenen.

Aandelen uitgeven of vastgoed verkopen?

Analist Levikari vindt het beter om schulden te verlagen door het verkopen van vastgoed in plaats van het uitgeven van nieuwe aandelen. Het uitgeven van aandelen zorgt er namelijk voor dat de aandelen minder waard worden. URW kiest hier echter wel deels voor, aangezien de verkoop van winkelvastgoed momenteel lastig is. Het bedrijf beschikt wel over hoge kwaliteit winkelvastgoed, volgens analist Van der Loos, waardoor het naar alle waarschijnlijkheid goed te verkopen is. Bovendien blijft het bedrijf vaak deels eigenaar van het verkochte vastgoed, wat andere partijen niet doen.

Bron: Het Financieele Dagblad