Den Haag gaat vrije huurmarkt reguleren

28 juni 2019

Als eerste gemeente in Nederland grijpt Den Haag in op de huurmarkt in de vrije sector. De gemeente doet dit door inkomenseisen te stellen en het opsplitsen van woningen te verbieden. Het gaat hier om de middeldure huurwoningen met een maandelijkse huurprijs van € 720 tot € 950. Een alleenwonende huurder van zo’n woning mag een maximum jaarloon van € 57.000 hebben. Voor twee personen geldt een maximumjaarsalaris van € 67.000. De markt- en oppositiepartijen uitten stevige kritiek op de plannen en bekrachtigden dit met een tegenstem op het voorstel.

Geen effect volgens oppositie

De oppositiepartijen vinden de maatregel verre van effectief. De verhuurder mag namelijk nog steeds bepalen hoe hoog de maandelijkse huurprijs van de woning is. Voor sociale huurwoningen wordt gewerkt met een puntensysteem dat de huurprijs bepaalt. Het college wil dit systeem nu ook gaan gebruiken voor woningen tot € 950. Dit moet voorkomen dat verhuurders de regeling ontduiken door de woningen duurder te maken. Beleggers zijn hier op zijn zachtst gezegd niet blij mee. Zij vrezen dat de huurprijzen van woningen die duurder worden verhuurd, maar vanaf nu onder het puntensysteem gaan vallen, zullen dalen.

Beleggers dreigen af te haken

Volgens de gemeente kan alleen de landelijke wetgeving ingrijpen op de huren en is een daling van de huurprijs niet aan de orde. Toch zijn de beleggers daarmee niet gerustgesteld. De inkomensgrens kan namelijk van toepassing zijn op een woning die nu een huurprijs van € 1100 heeft, maar volgens het systeem maar € 950 aan huur waard is. Het is dan niet mogelijk een hoge huur te vragen en de inkomsten voor de belegger zullen vervolgens dalen. Veel beleggers geven aan dat ze de woning dan niet meer willen verhuren, maar in de verkoop zullen zetten omdat verhuren voor hen niet meer rendabel is.

Nieuwbouw is de enige oplossing

De maatregelen zijn bedoeld om de krapte op de sociale huurmarkt te verminderen, maar zijn volgens de oppositie en marktpartijen onmogelijk te handhaven. De zogenaamde Haagse ‘Pandbrigade’, die toezicht houdt op de verhuur van woningen aan rechthebbenden, kan het werk nu al nauwelijks aan. De echte oplossing moet worden gezocht in de bouw van voldoende nieuwbouwwoningen. De nieuwe huizen die op dit moment beschikbaar komen, zijn echter niet geschikt voor de doelgroep, omdat ze te weinig ruimte bieden en omdat de huurprijzen ervan te hoog zijn.

Bron: FD.nl