Grote steden willen fors investeren in het OV met hulp van het Rijk

5 augustus 2021

Om het realiseren van de benodigde extra woningen zijn forse investeringen in het openbaar vervoer nodig, zo claimen de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Als nieuwe wijken optimaal bereikbaar moeten zijn en op die manier autoluw gehouden worden, dan is het nodig dat het openbaar vervoer goed is geregeld. Hiervoor zijn miljarden euro’s nodig, zo claimen de gemeenten. De gemeente Utrecht wendde zich hiervoor tot demissionair minister-president Rutte en minister Kaag van Buitenlandse Zaken. Deze twee werken aan een concept regeerakkoord, het is dus niet vreemd dat juist zij worden aangesproken. Nu er een nieuw kabinet moet worden geformeerd is dit een ideaal moment om wensen voor extra geld kenbaar te maken.

Extra woningen alleen met goed openbaar vervoer

De komende decennia moeten er ongeveer een miljoen extra woningen bij komen. Een aantal grote steden is aangewezen om hier een flinke bijdrage aan te leveren. Amsterdam wil ruim 200.000 extra woningen realiseren, Utrecht zo’n 125.000. Den Haag en Rotterdam hebben plannen voor tienduizenden nieuwe woningen. Dat kan volgens de stadsbesturen alleen als er flink wordt geïnvesteerd in goed openbaar vervoer. De afgelopen jaren is er fors bezuinigd op openbaar vervoer. Onder andere Bruno Bruins, directeur van de Haagse HTM, pleit dan ook voor tijdige investeringen. Als er nieuwe woningen worden gebouwd dan moet tegelijk het netwerk van OV in die wijk kunnen worden opgeleverd, anders loopt de gemeente volgens hem achter de feiten aan.

Grote steden willen fors investeren in het OV met hulp van het Rijk

3 mld per jaar voor de komende 20 jaar

OV-NL, de overkoepelende organisatie van het openbaar vervoer in Nederland, geeft aan dat er de komende decennia jaarlijks 3 mld euro nodig is voor investeringen in mobiliteit, en dan vooral in het openbaar vervoer. Amsterdam wil onder andere de Noord-Zuidlijn doortrekken en de ringmetro in Amsterdam West verbeteren. De verbeteringen die Rotterdam en Den Haag voorstellen kosten minimaal 9 mld euro. Utrecht geeft aan ruim 2 mld nodig te hebben voor de gewenste aanpassingen en uitbreidingen. Den Haag en Utrecht willen daarbij vooral investeren in lightrail, een combinatie van trein en tram. Deze vorm van ov is al een succes met de lightrailverbinding tussen Zoetermeer, Den Haag en Rotterdam.

Kritische kanttekeningen

Deskundigen zetten vraagtekens bij de ambitieuze plannen van de gemeenten. Zij wijzen er op dat eerst duidelijk moet zijn welke mensen in de nieuwe wijken gaan wonen. Wat zijn hun reisbewegingen? Misschien kunnen ze ook buiten de spits reizen of werken ze deels thuis. Voordat er forse investeringen in het openbaar vervoer worden gedaan is het belangrijk om goed te weten waar de behoefte ligt, aldus Erik Verhoef, hoogleraar vervoerseconomie aan de UvA. De gemeenten deden voor hun plannen met het OV ook al en beroep op het Nationaal Groeifonds. Maar slechts een deel van de aanvragen werd gehonoreerd. Onder meer de plannen met lightrail waren nog niet voldoende uitgewerkt als het gaat om kosten en baten. De gemeenten vestigen nu hun hoop op het concept regeerakkoord waar Rutte en Kaag na de zomer mee komen.

Bron: Het Financieele Dagblad