Groene daken moeten het straatbeeld gaan bepalen de komende decennia

5 december 2019

In de komende jaren zullen er in de stad steeds meer groene daken bij komen is de verwachting. Een recent onderzoek naar de ecologische waarde van groene daken, in opdracht van de gemeente Den Haag, moet hier meer duidelijkheid over geven. De mogelijkheden voor een groen dak zijn natuurlijk beperkt. In tegenstelling tot het ‘maaiveld’ is er een minder ruime keuze in vegetatie. Het doel is om een grote verscheidenheid aan insecten en andere ongewervelde dieren naar de groene daken te ‘lokken’, waar zij kunnen zorgen voor bestuiving en als voedsel kunnen dienen voor vogels en vleermuizen.

Het substraat is belangrijk voor het succes van een groen dak

De bodem, ook wel substraat genoemd waarop het groene dak wordt aangelegd, is van doorslaggevend belang. Het substraat bepaalt immers welke planten en andere vegetatie op het dak kunnen groeien. Ook bepaalt de bodem welke insecten, schimmels en bacteriën zich er vestigen. Een hoog organisch gehalte en grond die rijk is aan klei is goed in staat om vocht vast te houden, wat uiteraard de vegetatie ten goede zal komen. Het vocht moet natuurlijk wel goed kunnen worden afgevoerd, om te voorkomen dat de grond te nat wordt en de wortels van planten gaan rotten. Ook voor in de grond verpoppende vlindersoorten is een te natte omgeving niet gunstig.

Groene daken moeten het straatbeeld gaan bepalen de komende decennia

Bloeiende planten zijn een aanwinst voor het groene dak

Groene daken waar ook bloeiende planten bevatten trekken veel meer insecten aan. Zij komen op het stuifmeel af en zorgen op die manier dus ook voor de bestuiving en daarmee het voortleven van de planten. Inheemse planten op het dak hebben de voorkeur, omdat zij een specifieke relatie hebben met de fauna in de regio. Groene daken kunnen nog beter worden ingezet voor de ecologie door het plaatsen van bijvoorbeeld een ondiepe dakvijver, een insectenhotel of een boomstam. Dit moet natuurlijk wel mogelijk zijn zonder het gevaar dat dit soort objecten van het dak vallen.

Hoe ziet het ideale groene dak eruit?

Het meest ideale groene dak biedt ruimte aan lage heesters, grassen, vetplanten en bloeiende planten. Daarnaast bieden extra objecten zoals een bijenkast, insectenhotel of dakvijver extra mogelijkheden. Op die manier biedt een groen dak een ideaal leefgebied voor insecten en andere ongewervelde dieren. Daarvan profiteren vleermuizen en talloze vogelsoorten. In de komende decennia zullen naar verwachting vooral in grote steden steeds meer groen daken verschijnen om het tekort aan groen op deze manier op te lossen.

Bron: Stadszaken.nl