Gemeenten werken aan opkoopverbod voor woningbeleggers

7 juni 2021

Gemeenten willen zo snel mogelijk het opkopen van woningen door beleggers aan banden leggen. Vanwege de krapte op de woningmarkt is iedere woning die te koop wordt aangeboden een potentiële prooi voor beleggers. Zij kunnen vaak fors boven de vraagprijs bieden waardoor andere geïnteresseerden waaronder starters of mensen met een modaal inkomen achter het net vissen. Door nu het aankopen van huizen voor de verhuur aan banden te leggen willen gemeenten deze groepen tegemoet komen.

Opkoopbescherming al vanaf begin 2022

Grote gemeenten waaronder Rotterdam, Eindhoven en Haarlem werken aan een regeling die het opkopen van woningen door beleggers moet voorkomen. Deze opkoopbescherming moet als het aan de gemeenteraden ligt al begin 2022 ingaan.. Binnen deze regeling krijgen gemeenten de mogelijkheid om het opkopen van woningen door beleggers in bepaalde wijken te verbieden. Het gaat dan vooral om goedkope en middeldure woningen die voor de verhuur worden aangekocht. Deze regeling zou dan voor maximaal 5 jaar moeten gelden.

Gemeenten werken aan opkoopverbod voor woningbeleggers

Kritiek van de Nederlandsche Bank

De opkoopbescherming kan niet alleen op kritiek van beleggers rekenen. Ook de Nederlandsche Bank heeft bedenkingen. Als beleggers beperkt worden in hun mogelijkheden om woningen voor de verhuur aan te kopen kan dat leiden tot stijging van de prijzen in de vrije sector. Het nijpende tekort aan huizen wordt er sowieso niet mee opgelost. Gemeenten willen het opkoopverbod ook invoeren om de leefbaarheid in wijken te waarborgen. Huurwoningen die in handen zijn van beleggers worden vaak gesplitst en vervolgens verhuurd aan arbeidsmigranten en studenten tegen torenhoge huren. Dit vinden veel gemeenten een ongewenste situatie.

Groot aandeel woningbezit in grote steden

Inmiddels is bijna 8,5% van de woningen in Nederland in bezit van beleggers. In de 4 grote steden werd de laatste jaren een kwart van de woningen die te koop werden aangeboden door deze groep aangekocht. De Eerste Kamer moet nog instemmen met de wet die het opkopen van woningen door beleggers aan banden moet leggen nog goedkeuren. Toch is een aantal steden al bezig met het voorbereiden van de invoering. Zodra de wet erdoor is kunnen zij daardoor sneller een besluit nemen over welke wijken in hun stad het moet gaan en welke woningen als goedkoop of middelduur kunnen worden aangemerkt. Of de regeling het gewenste effect zal hebben moet de komende jaren dan gaan blijken.

Bron: Het Financieele Dagblad