Financiële tegenvallers zijn een steeds groter risico voor de bouwsector

11 november 2019

Als gevolg van financiële tegenvallers in de bouw kampt deze sector met groeiende problemen. Was er eerst alleen het probleem van een gebrek aan personeel en te veel werk, nu is de situatie heel anders. Als gevolg van de stikstofcrisis en het probleem met PFAS in de grond liggen honderden bouwprojecten stil en is het maar zeer de vraag of nieuwe projecten op redelijke termijn kunnen worden gestart. Volgens schattingen van brancheorganisaties bedraagt de schade inmiddels al tegen de 1 miljard euro en loopt die snel verder op als de situatie niet snel verbetert.

Financiële tegenvallers zijn een steeds groter risico voor de bouwsector

De tijden van bloei lijken even voorbij

De bouw beleefde de laatste jaren gouden tijden. Dat gold niet alleen voor de bouwers zelf, maar ook voor allerlei bedrijven die producten en diensten aan de bouwsector leverden. Nu lijkt er een serieuze kink in de kabel te komen. Het aantal vacatures vermindert en de orderportefeuilles raken langzaamaan leeg. Maar feit is dat het aantal medewerkers in de bouw nog steeds flink lager is dan vóór de crisis. Op dit moment hebben ruim 200.000 bouwvakkers geen vast contract. Daar staat tegenover dat de bouwbedrijven de afgelopen jaren winsten hebben gemaakt. Daar zouden ze tegenvallers deels mee moeten kunnen opvangen zou je denken.

Hoge kosten, lage winstmarges

Van hoge winsten in de bouw is allang geen sprake meer. Door hoge extra kosten slinken de winsten tot hooguit 2 tot 3 procent. Financiële tegenvallers in de bouw worden daarnaast veroorzaakt door hoge grondprijzen en hoge loonkosten. Daarnaast is schaarste een probleem, niet alleen aan vakbekwaam personeel maar ook aan materialen. Daar komen nu de problemen met de PFAS en de stikstof bij. Het is maar de vraag of de bouw deze financiële tegenvallers zonder problemen kan opvangen of dat we rekening moeten houden met een nieuwe golf faillissementen in de komende periode. De sector zal naar verwachting ook uit dit dal wel weer opkrabbelen. Het is natuurlijk de vraag of dat niet voor veel bouwondernemers te laat komt.

Bron: NRC Next