Er gloort hoop voor talloze bouwprojecten na het stikstofbesluit

30 september 2019

Het ‘stikstofbesluit’ van de Raad van State heeft ervoor gezorgd dat vanaf mei 2019 talloze bouwprojecten stil liggen of niet kunnen beginnen. De stikstofuitstoot is te hoog en daarom mag er niet worden gebouwd aan wegen, huizen en andere gebouwen. Maar er is hoop. Door een veel preciezere berekening van de stikstofuitstoot en het toepassen van de opgelegde normen op een andere manier, kan wellicht een deel van de bouwprojecten alsnog doorgaan. PGGM Private Real Estate heeft hiervoor een rekenmethode ontwikkeld.

Minder stikstofgevoelige bouwprojecten

Om ervoor te zorgen dat bouwen kan binnen de normen die zijn vastgesteld in het stikstofbesluit moeten er aanpassingen worden gedaan tijdens het bouwen en ook voor wat er gebouwd wordt om ook na de realisatie van vastgoed de stikstofuitstoot te beperken tot wat maximaal is toegestaan. Niet alleen PGGM zoekt naar mogelijkheden, ook andere projectontwikkelaars staan natuurlijk te springen om weer te kunnen bouwen. PGGM verwacht dan ook dat collega bouwbedrijven snel zullen volgen met rekenmogelijkheden. Om zo in ieder geval een deel van hun projecten te kunnen laten doorgaan.

Er gloort hoop voor talloze bouwprojecten na het stikstofbesluit

Wereldwijd meer inzicht in klimaatrisico’s

PGGM is een onderneming die wereldwijd opereert. De gegevens die nu beschikbaar zijn over klimaatrisico’s worden dus niet alleen in Nederland toegepast. Zo wordt in Japan rekening gehouden met de vele tropische stormen die het land treffen. In Amerika zijn gebieden die regelmatig overstromen, ook daarvoor is klimaatdata van groot belang. Op deze manier kan er toekomstgericht worden gebouwd. Met oog voor het klimaat en de doelstellingen die daarvoor zijn gesteld.

Bron: Het Financieele Dagblad