De Rijksbegroting voor 2023 zet in op woningbouw en verduurzaming, maar het stikstofprobleem blijft

27 september 2022

Op Prinsjesdag werd de Rijksbegroting voor 2023 gepresenteerd. Hierin is ruime aandacht voor de bouwsector. Het kabinet heeft grootse plannen voor de bouw van nieuwe woningen en voor het isoleren van bestaande huizen. Alleen wordt er nog geen duidelijk antwoord gegeven hoe deze plannen worden ingepast in de stikstofproblematiek. In de Troonrede merkte Koning Willem-Alexander op dat het lastig gaat worden om de doelstelling van 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030 te halen. Projectontwikkelaars en ook de provincies maken zich zorgen of de plannen voor grootschalige woningbouwprojecten haalbaar zijn.

Novex-gebieden

In Nederland zijn 17 zogenaamde Novex-gebieden aangewezen. Een groot deel van het bedrag van 475 miljoen euro dat in de Rijksbegroting voor 2023 is gereserveerd voor de bouwsector, gaat naar de ontwikkeling van deze gebieden. Het gaat hierbij om grootschalige woningbouwprojecten. Hiermee wil minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ‘grote stappen zetten’ om de woningnood in Nederland op te lossen. De bijdrage van de overheid komt neer op gemiddeld 5.000 euro per nieuwbouwwoning.

Flexwoningen

Het Rijk is ook zeer geïnteresseerd in flexwoningen. Het plan is om op korte termijn 2.000 van deze verplaatsbare woningen te kopen. Deze worden vervolgens doorverkocht aan gemeenten, woningcorporaties of andere geïnteresseerden. Met deze flexwoningen kan de meest dringende woningnood sneller worden opgelost. In de loop van 2023 moeten daar nog 13.000 van dit soort tijdelijke woningen bij komen. Het Rijk stelt zich bovendien garant voor de ‘restrisico’s’. Als de flexwoningen na 10 tot 15 jaar worden afgebroken hoeven de eigenaren niet bang te zijn voor een financiële strop als ze dan niet elders geplaatst kunnen worden. Tevens stelt het Rijk locaties beschikbaar waar deze woningen geplaatst en verhuurd kunnen worden. Voor dit project is 180.000 euro extra gereserveerd in de Rijksbegroting voor 2023.

De Rijksbegroting voor 2023 zet in op woningbouw en verduurzaming, maar het stikstofprobleem blijft

900 miljoen voor infrastructuur

Nieuwe woningen en woonwijken moeten natuurlijk wel goed bereikbaar zijn. Daarnaast zijn er andere knelpunten in de infrastructuur waar geld voor nodig is. Voor dit doel is 900 miljoen euro gereserveerd in de begroting. Gedurende de komende jaren is 6 miljard euro beschikbaar om grote nieuwe woningbouwlocaties bereikbaar te maken. Voor onderhoud aan wegen, waterwegen en waterleidingen en het spoor is in 2023 een budget van 4 miljard euro beschikbaar.

De verdeling is als volgt: 500 miljoen voor zowel vaarwegen als dijken en andere waterbeheerprojecten, 2 miljard euro voor het spoor en 1 miljard voor aanleg en onderhoud aan het wegennet. Grote projecten die extra geld krijgen zijn de A1/A28 en de A15. Ook komt er 200 miljoen euro beschikbaar voor het veiliger maken van N-wegen. Het kabinet zet in op een maximum aantal vluchten vanaf Schiphol van 440.000 eind 2023. Lelystad Airport moet een deel van de vluchten gaan overnemen, maar de opening van deze luchthaven loopt steeds weer vertraging op.

Energietransitie

Voor de energietransitie worden de komende jaren miljarden euro’s gereserveerd. In 2023 staat op de Rijksbegroting een bedrag van 300 miljoen voor isolatie en 200 miljoen voor warmtenetten. Minister Halbers van Infrastructuur en Waterstaat wil de komende 10 jaar een bedrag van 35 miljard storten in een Klimaatfonds. Naast de eerder genoemde bedragen is er 145 miljoen gereserveerd voor infrastructuur ten behoeve van waterstof en 180 miljoen voor windparken op zee. Er moeten 3 locaties bij komen voor windparken. Die moeten vanaf 2030 zo’n 10,7 10,7 gigawatt aan stroom produceren. Dat is twee keer zoveel aan stroom dan er momenteel in Nederland wordt gebruikt.

Het stroomverbruik zal toenemen omdat onder andere voor de verwarming van huizen en gebouwen van stroom gebruik gemaakt gaat worden in plaats van gas. De bouwsector krijgt de komende jaren miljoenen, maar ook voor bestaande woningen worden grote bedragen gereserveerd. Het kabinet wil dat er rond 2028 geen corporatiewoningen meer zijn met een energielabel lager dan D.

Maar hoe zit het met de stikstofuitstoot?

In de troonrede werd het stikstofprobleem maar beperkt aangestipt. Het kabinet zet in op het uitkopen van boeren en het uitvoeren van natuurherstel. De bouw wordt nauwelijks genoemd als het gaat om stikstofreductie. Aanvankelijk zou er pas vanaf 2024 structureel geld vrijgemaakt worden voor stikstofreductie projecten. Minister Van der Wal besloot hiervan ruim 700 miljoen toch naar voren te halen voor het uitvoeren van urgente maatregelen. Het wachten is vooral op het rapport van bemiddelaar Johan Remkes. Dat rapport wordt begin oktober 2022 verwacht.

Bron: Cobouw