Bouwers staan voor een uitdaging: Hoe houden we de natuur in de stad?

13 februari 2020

Natuurinclusief bouwen, het klinkt heel ambitieus maar het is een enorme uitdaging voor projectontwikkelaars. De roep om meer huizen en ook om meer bedrijfsruimte is zo groot dat de natuur steeds meer in het gedrang komt. Natuurlijk zijn er innovatieve projecten zoals daken en muren die met groen worden bekleed, maar het is vaak niet voldoende. De stad biedt echter grote kansen om de biodiversiteit te stimuleren. Het platteland lijkt soms op een ‘ecologische woestijn’ vinden deskundigen, omdat de diversiteit ver te zoeken is. Juist in de stad zijn er mogelijkheden omdat de mens daar de natuur een handje kan helpen. Met de juiste beplanting worden insecten aangetrokken die vervolgens kunnen zorgen voor bestuiving en als voedsel voor andere dieren kunnen dienen.

Stadsecologie is volop in ontwikkeling

Voor planten, en daardoor ook voor dieren, is de stad een prima omgeving om te bouwen. Dat erkennen deskundigen, maar ze zijn zich er ook van bewust dat hier nog de nodige stappen voor gezet moeten worden. Natuurinclusief bouwen staat nog in de kinderschoenen. Dat betekent dat architecten en andere betrokkenen vaak het wiel opnieuw moeten uitvinden. Iedere situatie is immers anders en dus moet er per project worden bekeken wat er mogelijk is. Er is inmiddels een aantal toonaangevende projecten van gebouwen die in de nieuwe ecologische stijl zijn gebouwd. Ze staan onder andere in Amsterdam en Parijs.

Bouwers staan voor een uitdaging Hoe houden we de natuur in de stad

Verduurzaming kan nadelig zijn voor dieren in de stad

Ook bij het verduurzamen van woningen moet aandacht worden besteed aan natuurinclusief bouwen. Als een huis op en top wordt geïsoleerd betekent dit dat de spouwmuren en ook het dak niet meer goed toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen. Om deze dieren toch een goede leefomgeving te bieden kunnen kasten en nestelhuisjes worden geplaatst in de gevels of op andere plaatsen. Zo worden diersoorten beschermd, want bijvoorbeeld ook de overbekende huismus is inmiddels een bedreigde diersoort in Nederland.

Bron: Stadszaken.nl