Beleggers zien hun rendement verdampen door de plannen voor huurprijs regulatie

13 juni 2022

Veel vastgoedbeleggers zijn niet blij met de plannen voor het reguleren van de huurprijzen. Hierdoor komt hun rendement in het geding, zo stellen zij. Daarom zullen naar verwachting veel vastgoedeigenaren overwegen om hun panden van de hand te doen als de plannen van minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening doorgaan. Hij wil dat niet alleen sociale huurwoningen, maar ook woningen met een huur boven de 763 euro per maand een vastgestelde huurprijs krijgen. Daarvoor wordt het puntensysteem gebruikt dat nu al geldt voor de sociale huur. Woningen met een huurprijs tot 1.000 euro per maand vallen hier dan ook onder.

‘De markt wordt kapot gereguleerd’

Vooral middelgrote vastgoedbeleggers met rond de 100 panden zijn niet bij met de plannen voor het reguleren van de huurprijzen. Er wordt niet samengewerkt met de vastgoedsector, deze wordt alleen maar tegengewerkt, zo is hun mening. Als de plannen van minister De Jonge doorgaan dan heeft straks 90% van de huurwoningen een vastgestelde huurprijs aan de hand van het puntensysteem. Daardoor is het voor beleggers niet meer mogelijk om een dusdanig rendement te halen dat verhuren rendabel blijft. Een rendement van 4 tot 5% is nodig om kosten te dekken en om er genoeg aan te verdienen, zo berekenen de vastgoedeigenaren.

Beleggers zien hun rendement verdampen door de plannen voor huurprijs regulatie

Rendement maken door te verkopen

Een vastgoedhandelaar rekent het voor met een voorbeeld. Stel, zegt hij, ik koop een woning voor 300.000 euro. Dan wil ik daar voldoende rendement op halen dan moet de huur ongeveer 1:20 zijn van die koopprijs, dus 15.000 per jaar. Als de regering nu voorschrijft dat ik nog maar 12.000 euro per jaar aan huur mag ontvangen, dan is het financieel gezien beter om de woning voor 350.000 euro door te verkopen. Voor woningen die al langer worden verhuurd en dus voor een veel lager bedrag zijn aangekocht kan een lagere huur wellicht nog wel rendabel zijn. Maar voor huizen die de laatste jaren werden gekocht voor de verhuur ligt dat aanzienlijk anders.

Woningbouw komt in gevaar

Beleggers en andere deskundigen waarschuwen ook voor de gevolgen voor de woningbouw. Als beleggen in woningvastgoed minder aantrekkelijk wordt dan zullen beleggers niet meer willen investeren in projecten waardoor projectontwikkelaars de nodige financiële middelen mogelijk niet bij elkaar kunnen krijgen. Dit kan de ambitie van het Rijk om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen bij te bouwen behoorlijk in de weg staan, zo wordt er gewaarschuwd. De ontwikkeling van nieuwbouw neemt sowieso al 7 tot 10 jaar in beslag. Er worden steeds strengere eisen gesteld. Zo eisen gemeenten bijvoorbeeld dat een project voor 40% uit sociale huur bestaat en een even groot percentage uit middenhuur. Dat betekent dat de belegger zijn rendement moet halen uit de 20% vrije huur. Als deze nu ook nog wordt beperkt, dan zullen beleggers massaal afhaken.

Bron: NRC