Amsterdam heeft behoefte aan meer middeldure huurwoningen

30 september 2019

De woningnood is hoog in sommige delen van het land. Amsterdam voert de ranglijst aan. Voor een huurwoning sta je hier vele jaren op de wachtlijst. Er is behoefte aan sociale woningbouw, maar ook het aanbod van middeldure huurwoningen blijft achter bij de vraag. De woningcorporaties willen deze woningen graag realiseren. Er moeten dringend woningen komen met een huur tussen de 720 en 1000 euro per maand. Een grote groep heeft hier behoefte aan. Ze verdienen te weinig voor een koophuis maar te veel voor een sociale huurwoning.

Woningcorporaties zagen de middensector over het hoofd

Woningcorporaties richtten zich voorheen vooral op de sociale woningbouw. Voor het middensegment waren ze huiverig omdat ze er geen financiële middelen voor beschikbaar hadden. De stijgende huizenprijzen zorgen er echter voor dat corporaties gemakkelijker geld kunnen lenen. Daarnaast heeft verantwoordelijk minister Kasja Ollongren de mogelijkheden voor middeldure huurwoningen verruimd.

Amsterdam heeft behoefte aan meer middeldure huurwoningen

Corporaties matigen de huurprijs in ruil voor goedkopere grond

De corporaties hebben toegezegd dat ze de huurprijzen gedurende langere tijd willen matigen. Zo blijven de woningen tientallen jaren beschikbaar voor mensen met een middeninkomen. Woningen die door particuliere investeerders worden gebouwd in het middensegment hoeven maar 25 jaar een gematigde huur te hebben.

In ruil voor de toezegging van de woningcorporaties willen zij dat de grondprijs voor een aangepast tarief beschikbaar wordt gesteld. Verantwoordelijk wethouder Ivens van Amsterdam staat positief tegen het voorstel en ziet uit naar de onderhandelingen met de corporaties.

Bron: Het Financieele Dagblad