Alleen 1 miljard extra geld trekt de woningbouw niet uit het slop

30 september 2019

De regering stelt voor om 1 miljard euro te investeren in de woningmarkt. Die zit al jaren in de problemen. Er wordt veel te weinig gebouwd om aan de vraag te kunnen voldoen. Met alleen extra geld wordt dat probleem niet opgelost volgens de woningcorporaties. De overheid moet ook het initiatief nemen om beter te gaan plannen. Want zolang er voor het bouwen van nieuwe huizen zoveel regels gelden dat het bijna onmogelijk is om een project te starten heeft dat extra geld geen zin.

Waar komen de nieuwe woningen en voor wie zijn ze bedoeld?

De overheid heeft als geen ander zicht op investeren in de woningmarkt. Vraag en aanbod zijn bij het Rijk bekend. Daarom moet de overheid bepalen wat voor woningen er moeten worden gebouwd. Voor alleenstaanden of voor gezinnen, maar ook de keuze tussen sociale woningbouw, middenhuur of vrije sector woningen. De overheid kan locaties aanwijzen waar gebouwd moet worden. Binnen de bestaande gemeentegrenzen of juist aan de randen van de steden en dorpen. Als voor dat laatste wordt gekozen moet ook de infrastructuur worden aangepakt, want zonder wegen zullen de nieuwe huizen niet aantrekkelijk zijn voor nieuwe bewoners.

Alleen 1 miljard extra geld trekt de woningbouw niet uit het slop

300.000 woningen nodig in de komende jaren

Er is becijferd dat er de komende vier jaar alleen al zo’n 300.000 nieuwe woningen nodig zijn om aan de vraag te voldoen. Dat betekent dat er per jaar gemiddeld 75.000 woningen moeten worden gebouwd. Dat aantal wordt bij lange na niet gehaald. Zeker niet nu veel bouwprojecten stil liggen of niet worden gestart vanwege het stikstofbesluit. Hier ligt ook een taak voor de overheid om zo snel mogelijk met maatregelen te komen om ervoor te zorgen dat projecten waar mogelijk weer kunnen worden opgepakt of alsnog kunnen starten. Investeren in de woningmarkt zal de komende jaren bitterhard nodig blijven.

Bron: Het Financieele Dagblad