Akkoord tussen Rijk en G4 over investeringen woningbouw en infrastructuur

28 januari 2019

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag – ook wel de G4 genoemd – waren in overleg met het Rijk over financiering van hun grootste projecten voor wonen en infrastructuur. Er werd in het geheim overlegd en nu is er een overeenkomst bereikt. Het Rijk gaat samenwerken met de gemeenten voor de bouw van 500.000 woningen en de infrastructuur die daarvoor nodig is. Heel veel concreter is het nog niet. Het Rijk heeft geen geld toegezegd.

Wat is er dan wel afgesproken?

De G4 en het Rijk gaan samen kijken naar alternatieve manieren om de projecten te financieren. Ook moeten de gemeenten zelf meer ruimte en mogelijkheden hebben om te investeren. Volgens Utrechtse wethouder Klaas Verschuure (D66) is het toch een doorbraak. Het Rijk maakt zichzelf met deze afspraken namelijk mede verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeenten. Tijdens het overleg zijn er verschillende financiële analyses gemaakt door ambtenaren van het Rijk en van de vier grote gemeenten. Hieruit bleek onder andere dat de bouw van extra woningen de gemeenten in eerste instantie meer geld oplevert vanwege de onroerendezaakbelasting (ozb). Maar gemeenten moeten dit weer afdragen aan het Rijk. En dat terwijl de gemeenten wel meer geld nodig hebben om extra woningbouw en infrastructuur te realiseren. Er wordt nu onderzocht hoe dit veranderd kan worden.

Akkoord tussen Rijk en G4 over investeringen woningbouw en infrastructuur

Mogelijkheden voor financiering

In het overleg is gekeken naar mogelijkheden om gemeenten meer financiële ruimte te geven voor investeringen. Ook zou de verhuurdersbelasting die woningcorporaties betalen aan het ministerie van Financiën – enkele miljarden per jaar – ingezet moeten worden voor woningbouw en duurzaamheidsmaatregelen. Verder wordt er gekeken naar andere manieren van financiering, zoals rekeningrijden en hogere prijzen voor het ov of voor parkeren.

Bron: NRC.nl