Actieagenda Wonen komt met oplossing voor meer huizen én meer groen in Nederland

9 maart 2021

De Actieagenda Wonen dat begin maart werd gepresenteerd komt met ambitieuze plannen voor de woningbouw. Een miljoen woningen moeten er in de komende tien jaar bij komen, aldus de initiatiefnemers, een coalitie van organisaties die zich met woningbouw bezighouden zoals Bouwend Nederland, De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Aedes, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties. Met al die plannen voor meer woningen bestaat de angst dat dit ten koste gaat van de toch al schaarse hoeveelheid groen in Nederland. Maar volgens de plannen hoeft dat niet, als er verstandige keuzes worden gemaakt.

1,2 mln hectare landbouwgrond voor bebouwing

Nederland heeft momenteel zo’n 66% landbouwgrond. Ongeveer 1/5 deel van het land (19%) is bebouwd en 15% bestaat uit natuur. Als de voorstellen in de Actieagenda Wonen doorgaan dan wordt er zo’n 1,2 mln hectare landbouwgrond opgekocht en omgevormd tot bouwgrond. Maar er worden niet alleen huizen gebouwd, er komt ook ruimte voor groen en natuur. Hierdoor gaat de verhouding uiteindelijk naar 50% natuur. De optie is om een landeigenaar een aanbod te doen om natuurinclusief te gaan boeren op een stuk land, met subsidie. Een alternatief is de grond te kopen met een winstmarge voor de agrariër van 40%. Vanwege het flinke prijsverschil tussen landbouwgrond en bouwrijpe grond blijft er dan nog voldoende over voor de infrastructuur en voor het aanplanten van groen rond de nieuw te bouwen huizen.

Actieagenda Wonen komt met oplossing voor meer huizen en meer groen in Nederland

Een plan met meerdere oplossingen

De plannen die nu worden gepresenteerd klinken zeer ambitieus. Maar als blijkt dat ze haalbaar zijn, en waarom zou dat niet het geval zijn, dan kunnen meerdere problemen tegelijk worden aangepakt. Niet alleen de biodiversiteit, de klimaatdoelstellingen en de stikstofcrisis kunnen hier baat bij hebben. Een boer die nu 50 hectare land heeft en 100 koeien kan met de ‘winst’ van zo’n 4,5 miljoen euro stoppen met werken. Hij kan in zijn huis blijven wonen, zijn stallen laten verwijderen en van zijn pensioen genieten. Als de boer nog niet de leeftijd heeft voor pensionering dan kan het geld worden gebruikt om een andere vakrichting te kiezen.

Plannen alleen uitvoerbaar met centrale regie

De plannen die worden gepresenteerd hebben alleen kans van slagen als er een strakke regie op wordt gevoerd. Daarom wordt in de Actieagenda Wonen gepleit voor de vorming van een Ministerie voor Wonen. Het Rijk moet het voortouw nemen om de woningbouw een impuls te geven zodat aan de ambities voor de bouw van nieuwe woningen kan worden voldaan. Door te kiezen voor bouwen in combinatie met meer natuur wordt het woonklimaat ook meteen beter. Mensen zullen graag willen wonen in een groene omgeving waar ook voldoende mogelijkheden zijn voor recreatie. Al dat groen zorgt bovendien voor meer CO2 opslag, wat een gunstig effect heeft op het milieu en op de klimaatdoelstellingen.

Bron: Het Financieele Dagblad