ACM wil kartelregels in winkelstraten versoepelen in de strijd tegen leegstand

26 januari 2021

De Autoriteit Consument en Markt gaat onderzoeken of de kartelregels voor winkelstraten moeten worden versoepeld. Aanleiding hiervoor is de toenemende leegstand. Deze was al zorgelijk, maar de corona pandemie heeft tot nog grotere zorgen geleid. Steeds meer mensen winkelen online en daar lijdt het winkelaanbod in steden in toenemende mate onder. Nu gelden er nog strenge regels voor de vestiging van winkels, maar de ACM wil nu onderzoeken of deze richtlijnen kunnen worden versoepeld.

Leegstand kan tot grote problemen leiden

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, benadrukt dat de gevolgen van de corona pandemie op de langere termijn groot kunnen zijn. Anno 2021 worden nog veel ondernemers geholpen met steunmaatregelen. Als die straks worden afgebouwd en uiteindelijk gestopt, kan dit ertoe leiden dat er nog meer winkels gaan verdwijnen uit het straatbeeld. De ACM voorspelde al eerder dat het aantal bezoekers aan en daarmee ook de omzet van fysieke winkels verder zal afnemen. De coronapandemie heeft deze ontwikkeling in een stroomversnelling gebracht.

ACM wil kartelregels in winkelstraten versoepelen in de strijd tegen leegstand

Concurrentieregels kunnen een belemmering zijn

De kartelregels in winkelstraten kunnen een belemmering zijn als leveranciers willen gaan samenwerken om het winkelaanbod op peil te houden. De ACM kan dan een rol spelen door de regels nader uit te leggen. Regels aanpassen valt buiten de bevoegdheden van de ACM. Veel leveranciers hechten er waarde aan om hun goederen ook aan fysieke winkels te kunnen leveren en niet alleen aan webwinkels om zo een zo breed mogelijke afzetmarkt te bereiken.

Belangen evenredig behartigen

De ACM moet een gulden middenweg zoeken voor de behartiging van de belangen van de consument. Er zijn immers mensen die online winkelen prima vinden en voor wie de winkelstraten daardoor van ondergeschikt belang zijn. Maar anderzijds is er ook een groep die graag door een winkelstraat loopt en daar zijn aankopen doet. Bij het eventueel aanpassen van de kartelregels voor winkelstraten moet er dus een zorgvuldige afweging worden gemaakt.