Waar zijn de zonnepanelen op de huurhuizen?

2 maart 2020

Wie vanuit de lucht de verschillende wijken in grote steden als Rotterdam en Eindhoven bekijkt, ziet iets opvallends. De wijken waar de zonnepanelen zijn doorgedrongen, zijn goed te onderscheiden van die waar dat juist niet het geval is.

Particulier stroom op wekken

Met zonnepanelen wekken particulieren zelf stroom op uit zonlicht. Dit is sinds 2012 flink doorgedrongen. In zes jaar tijd, tot 2018, vertwaalfvoudigde de hoeveelheid opgewekte energie. Terwijl er nog voldoende ruimte over is. De meeste woningen hebben namelijk helemaal geen zonnepanelen. Dit komt voort uit een belangrijk verschil.

Waar liggen de panelen?

Uit onderzoek blijkt dat de zonnepanelen op bepaalde plekken te vinden zijn. Dit is gemakkelijk te achterhalen met dank aan de dataverzameling van de beheerders van de elektriciteitsnetten. Zo is tot op het huizenblok nauwkeurig te bepalen waar de panelen liggen en waar ze juist ontbreken. Wat opvalt is dat juist de huisbezitters de panelen al geïnstalleerd hebben. Bewoners die geen eigen dak hebben, hebben vaak ook geen zonnepanelen. Appartementsgebouwen blijven vaak vrij van panelen.

Cijfers van de beheerders

Uit de cijfers van de beheerders is niet direct op te maken wie de panelen op de daken heeft liggen. Wel is te zien hoeveel het er zijn. Het wordt aangeduid in de rapporten van de beheerders in gemiddeldes per postcode. In Nederland gaat het gemiddeld om 23 huizen per postcode op die moment.

Waar zijn de zonnepanelen op de huurhuizen

Ongebruikte daken

Dit levert wel een belangrijk probleem op. De daken van bijvoorbeeld appartementencomplexen zijn vaak plat en daardoor juist geschikt. Terwijl ze juist vaak leeg blijven. Dit komt vooral omdat er in de complexen vaak overeenstemming tussen alle bewoners nodig is. Dit kan nog weleens lastige vraagstukken opleveren. Waardoor veel ongebruikte daken ontstaan. Vooral ook omdat de installatie vaak ingewikkelder is.

Het probleem van woningcorporaties

Ook veel woonwijken met eengezinswoningen blijven toch leeg. Ook hier is het probleem terug te voeren op eigendom. Omdat veel van deze woningen huurwoningen zijn en de wooncorporatie de eigenaar is, is het lastiger om de panelen op het dak te krijgen. De huurder mag niet zomaar zelf zonnepanelen op het dak leggen. Waarbij de wooncorporatie er niet perse voordeel van heeft.

Voldoende mogelijkheden tot groei

Hoewel het aantal zonnepanelen al flink is toegenomen, is er nog voldoende groei te bereiken. Ook op de eengezinswoningen van particuliere eigenaren liggen nog niet alle daken vol. Toch kan de grote groei vooral uit appartementen en huurwoningen worden gehaald in de komende jaren.

Gemiddelde verbruik per aansluiting

Hoeveel winst er te behalen is, is ook goed te benaderen. Uit de kleinverbruiksgegevens is te halen hoeveel gas en elektriciteit er gemiddeld door particuliere en kleine bedrijven wordt gebruikt. Dit is dus af te wegen tegen wat de panelen te bieden hebben. Er is namelijk ook een gemiddeld leveringspercentage bekend. Die zijn gebaseerd op de zonnepanelen die in bezit zijn. In gebieden waar de netbeheerder geen 100 procent levering behaalt, is sprake van teruglevering.

Verbruik het hoogst in de dure wijken

Wat belangrijk is om te weten is dat het energieverbruik hoger wordt naarmate het huis duurder wordt. Grote huizen, oude huizen en vrijstaande huizen verbruiken meer. Dit is vaak in grote steden ook per wijk goed te zien. Ook vallen winkelstraten altijd goed op door de hoge mate van elektriciteit die gebruikt wordt.

Duidelijkheid over de panelen

Doordat de gegevens openbaar zijn is veel duidelijkheid over waar de panelen liggen en wat dit voor het verbruik levert. Wel is het belangrijk om te benadrukken dat dit niet tot op het huis en de bewoner nauwkeurig te bepalen is, maar slechts tot op het woonblok.

Bron: NRC.next