Zo realiseer je betaalbare nieuwbouw in de steden

5 augustus 2019

Betaalbare nieuwbouw van woningen wordt een steeds groter probleem. De grondprijzen stijgen en dus kan er nauwelijks nog betaalbaar worden gebouwd. Vooral huizen van enige omvang worden steeds schaarser. Omdat de grond zo duur is willen projectontwikkelaars zoveel mogelijk woningen op zo weinig mogelijk grond bouwen. Tiny houses zijn niet voor niets zo in opkomst. Maar Ingeborg de Jong, directeur van Timpaan Woningontwikkeling, ziet zeker kansen om toch betaalbaar te kunnen bouwen. Zij ziet betaalbare nieuwbouw verrijzen aan de randen van de stad.

Goedkopere grond in de buitenwijken

De grond is in buitenwijken van de stad vaak veel goedkoper dan in het centrum. Dat is logisch, want de grond moet natuurlijk nog wel eerst bouwrijp worden gemaakt en er moet een infrastructuur van wegen komen plus voorzieningen in de nieuwe wijken. Maar toch liggen hier kansen voor betaalbare nieuwbouw. Er kan worden gekozen voor ‘hofjesbouw’. Niet alle woningen een eigen tuin, die iedereen ook moet onderhouden, maar een gezamenlijke groenvoorziening die of gezamenlijk wordt onderhouden of waarvan het onderhoud wordt uitbesteed. Zo is er voor de woningen minder ruimte nodig en kunnen er dus op een zelfde stuk grond volwaardige en ook betaalbare woningen worden neergezet. Het gezamenlijk aspect kan nog verder worden uitgebouwd door bijvoorbeeld gebruik te maken van 1 of enkele leenauto’s in plaats van iedereen een eigen auto voor de deur.

Zo realiseer je betaalbare nieuwbouw in de steden

Grotere gemeenschapszin met gedeelde voorzieningen

Het behoeft geen betoog volgens Ingeborg de Jong dat de gemeenschapszin wordt vergoot als de bewoners van een buurt of hofje gebruik maken van gezamenlijke voorzieningen. Dit vraagt namelijk overleg en contact tussen bewoners. Voor betaalbare nieuwbouw lever je dus wellicht iets van je privacy in, maar je krijgt er ook veel voor terug. Een betaalbaar huis op een mooie plek aan de rand van de stad. Dat biedt serieuze mogelijkheden voor de toekomst.

Bron: Financieele Dagblad