Worden onze huizen straks verwarmd met waterstof?

23 september 2019

Huizen verwarmen met waterstof is één van de alternatieven die worden onderzocht om straks woningen te kunnen verwarmen zonder aardgas. Nu de aardgaswinning in Groningen versneld wordt afgebouwd is de noodzaak om andere manieren te vinden voor de verwarming van woningen dringend noodzakelijk. In september start een proef op het eiland Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland om te onderzoeken of waterstof een goed alternatief is voor aardgas.

Meer proeflocaties voor verwarmen met waterstof

De proef in Zuid-Holland staat niet op zichzelf. Ook op Ameland, in Drenthe en in een wijk in Rotterdam worden huizen aangesloten op een netwerk om te verwarmen met waterstof. De waterstof wordt opgeslagen in een tank om in de winter woningen mee te verwarmen. In de zomer is verwarming immers vrijwel nooit nodig dus dan kan er gewerkt worden aan de ‘voorraad’ voor de wintermaanden.

Worden onze huizen straks verwarmd met waterstof

Haken en ogen aan waterstof als verwarmingsmiddel

Er zitten nog wel wat haken en ogen aan verwarmen met waterstof. Op ieder huis dat hieraan meedoet moeten 30 zonnepanelen worden gelegd. Dat is best veel. In een wijk in Assen maken alle huizen gebruik van een ‘zonnepanelenweide’, maar daar is natuurlijk niet overal ruimte voor. Datzelfde geldt voor de opslagtank die in de achtertuin moet worden geplaatst. Waterstof kan zeker een oplossing zijn als alternatief voor aardgas, maar het is een systeem dat zeker niet overal kan worden toegepast.

Waterstof is niet toereikend voor de energietransitie

Het kabinet heeft ambitieuze plannen. In 2030 moeten al 1,5 miljoen huizen ‘van het gas af’ zijn. De rest moet in de jaren daarna volgen. Maar lang niet alle woningen kunnen op waterstof worden aangesloten. Alternatieven zoals warmtenetten, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van restwarmte van de industrie, warmtepompen en andere mogelijkheden moeten dan ook zeker worden aangegrepen om de doelstellingen te halen. Daar komt nog bij dat de zon in Nederland niet altijd schijnt. De wind waait daarnaast natuurlijk niet altijd om verwarmen met waterstof mogelijk te maken. Daarom wordt er nu gewerkt door TNO en de universiteit van Eindhoven aan batterijen om energie op te slaan voor de dagen dat de natuur deze niet kan leveren.

Bron: Algemeen Dagblad