Woonlasten in Nederland: hoger dan in de meeste andere EU-landen

29 mei 2024

Nederlanders besteden een groter deel van hun besteedbaar inkomen aan woonlasten dan inwoners van de meeste andere EU-landen. In 2022 gaven Nederlanders gemiddeld 23% van hun besteedbaar inkomen uit aan huisvesting, terwijl het Europese gemiddelde op 20% ligt.

Nederland op zesde plaatsRabobank eind 2023 koophuizen bijna 8% in prijs gedaald

Met deze woonlasten staat Nederland op de zesde plaats binnen de EU. Grieken zijn de Europese koplopers met gemiddeld 34% van hun inkomen dat naar woonlasten gaat. In Malta daarentegen besteedden burgers in 2022 het minst aan hun woning: slechts 9% van hun inkomen.

Dalende trend in Nederland

Ondanks de hogere woonlasten ten opzichte van andere EU-landen, laten de cijfers van het CBS een dalende trend zien in Nederland. De relatieve woonlasten in ons land nemen dus af.

Huurprijzen stegen sneller dan in de EU

De huurprijzen in Nederland stegen de afgelopen jaren wel sneller dan het Europese gemiddelde. In 2022 waren de huren in Nederland gemiddeld 18,5% hoger dan in 2015. In de EU stegen de huren in dezelfde periode gemiddeld met 13,3%. Litouwen was de uitschieter met een gemiddelde huurstijging van 68,2%.

Bron: fd.nl