Woningfraude is lastig op te sporen

12 februari 2019

Woningfraude komt nog steeds veel voor, maar de aantallen nemen wel af. In Amsterdam is vorig jaar bij zo’n 800 woningen woningfraude geconstateerd. Dit is bijgehouden door de Amsterdamse federatie van woningcorporaties (AFWC). Bij woningfraude gaat het bijvoorbeeld om illegale onderverhuur en vakantieverhuur. Ook hennepteelt en illegale bordelen komen voor. Berthilde Lammertink, woordvoerder van AFWC, zegt dat het steeds moeilijker wordt om fraude op te sporen. De huurders bedenken steeds weer nieuwe dingen om hun activiteiten niet bekend te laten worden. De nieuwe privacywet (de AVG) helpt ook niet mee.

Sociale huur moet eerlijk geregeld zijn

Het streven van de AFWC is dat de verhuur op een eerlijke manier verloopt. De vraag naar sociale huurwoningen is groot en degene die de woning het hardst nodig heeft, gaat voor. Hierdoor zijn er altijd mensen die langer moeten wachten, omdat ze bijvoorbeeld nog niet lang genoeg ingeschreven staan.
Woningfraude is lastig op te sporen

Onderverhuur

Onderverhuur is soms wel mogelijk, zo lang het maar gebeurt in overleg. Als de huurder langere tijd weg is, kan de corporatie akkoord gaan met onderverhuur. Vakantieverhuur is nooit toegestaan. Het komt wel steeds meer voor vanwege de toenemende interesse voor Airbnb. Daarom wil de AFWC graag met Airbnb samenwerken om illegale verhuur op te sporen. Er is al een samenwerking met de gemeente, die dit soort praktijken doorgeeft aan de woningcorporaties.

Bron: FD.nl