Woningbouwers zijn nog niet massaal toe aan circulair bouwen

22 mei 2023

Als het aan de overheid ligt gaan bouwbedrijven snel aan de slag met het circulair bouwen van woningen. Maar diezelfde bouwbedrijven staan daar nog aarzelend tegenover. Ze willen dolgraag op deze manier gaan bouwen, maar het ontbreekt nog aan opdrachten. Ook is de communicatie van de overheid hierover volgens hen niet optimaal.

Halvering primaire grondstoffen

De overheid wil dat met het circulair bouwen van woningen in 2030 de helft van de primaire grondstoffen wordt bespaard. Onder andere op die manier wil Nederland de gestelde klimaatdoelen voor dat jaar halen. Cobouw hield een enquête onder de grootste Nederlandse bouwbedrijven. Van de 100 benaderde bouwers reageerde een derde.

Circulair bouwen is belangrijk

De respondenten zijn het er in grote meerderheid over eens dat circulair bouwen van woningen de toekomst heeft. Ruim 85% onderschrijft dit standpunt. Als reden wordt gegeven dat bouwers ‘het verschil kunnen maken’ en dat zo kan worden voorkomen dat grondstoffen uiteindelijk op raken. Ook de schadelijke gevolgen voor mens en natuur worden genoemd als noodzaak voor verandering. Onder andere bouwbedrijf Dura Vermeer, heeft al ervaring opgedaan met deze manier van bouwen. Volgens hun manager duurzaamheid Lizzy Butink, heeft het bedrijf hiervoor een aantal belangrijke doelen gesteld. Het bedrijf wil sociaal-maatschappelijke impact hebben en groener en gezonder werken. Circulair bouwen, het liefst met nul procent uitstoot, moeten hieraan gaan bijdragen.

Woningbouwers zijn nog niet massaal toe aan circulair bouwen

Vraag blijft achter

Diederik de Jong van Heembouw geeft aan dat zijn bedrijf, en ook collega bouwbedrijven, klaar staan om aan de slag te gaan met circulair bouwen. Maar de vraag blijft nog achter. Heembouw is naarstig op zoek naar opdrachtgevers die open staan voor het circulair bouwen van woningen. Het probleem is vooral dat klanten geen opdrachten geven. Een veel gehoord argument daarvoor is dat circulair bouwen te duur is. Slechts een krappe 15% van de ondervraagde bouwbedrijven geeft aan nu al opdrachten te hebben voor circulaire woningbouw.

Niet afwachten

Deskundige voor duurzaam bouwen Jan Willen van de Groep denkt dat bouwbedrijven minder afwachtend moeten zijn. Als ze niet zelf laten zien wat er mogelijk is en wat dat kost, blijven opdrachten uit. Opdrachtgevers, ook de overheid, zullen niet snel zelf initiatief nemen. Een stimulans voor circulair bouwen zou zijn als de overheid minimum eisen gaat stellen. Die moeten in de wet worden vastgelegd. Als alle projecten hieraan moeten voldoen dan kunnen opdrachtgevers niet meer om duurzaam bouwen heen. Zolang de concurrent op de oude manier blijft bouwen, en dus goedkoper kan leveren, heeft het circulair bouwbedrijf al bij voorbaat een achterstand. Van de bedrijven die reageerden op de enquête van Cobouw vindt maar liefst ruim 85% dat het contact met de overheid moeizaam verloopt. Anderzijds zijn deskundigen het er ook over eens dat bouwbedrijven deels zelf ‘het wiel moeten uitvinden’. De overheid moet met duidelijke wet- en regelgeving komen. Aan de hand daarvan kunnen de bouwers dan verder met ontwikkelen.

Twijfels over de deadline

De overheid hanteert nu een deadline voor de bouw die eindigt in 2030. Vanaf dan moet er volledig circulair worden gebouwd. Maar de bouwers betwijfelen of dat haalbaar is. Nog geen 12% van de respondenten op het onderzoek van Cobouw denkt dat 2030 als deadline haalbaar is. Zelfs een deadline van 2050 wordt door een derde van de bouwbedrijven als ‘niet volledig haalbaar’ beschouwd. Er moeten dus nog flinke stappen worden gemaakt om het circulair bouwen van woningen echt een boost te geven.

Bron: Cobouw