Woningbouw vraagt meer dan alleen maar huizen uit de grond stampen

30 september 2019

De transformatie van binnensteden heeft de aandacht in veel gemeenten. Kantoren en winkelpanden moeten ruimte maken voor woningen om het tekort op de woningmarkt op te heffen. Maar het is niet zo simpel als het misschien lijkt. Een voormalig kantoorpand transformeren tot woningen, of een winkelpand afbreken om er huizen neer te zetten is een nobel streven. Maar op een plek waar mensen wonen moeten voorzieningen worden getroffen. Wegen, parkeerplaatsen en zo meer om er een leefbare straat of buurt van te maken.

Gebiedsontwikkeling is een verantwoordelijkheid van het Rijk

Het Rijk is de aanjager van de woningbouw in het land. De regering moet immers de voorwaarden scheppen om woningbouw mogelijk te maken. De ruimtelijke ontwikkeling van het woongebied moet goed geregeld worden. Alleen dan kan een nieuwe wijk goed tot bloei komen. Er wordt in nieuwe woonwijken ook steeds vaker gekozen voor gecombineerde bouw van bedrijven en woningen. Dit is uiteraard alleen mogelijk als een bedrijf dat in een woongebied is gevestigd ervoor zorgt dat de bewoners geen overlast ondervinden. Dit wordt steeds eenvoudiger door voortschrijdende productietechnieken.

Woningbouw vraagt meer dan alleen maar huizen uit de grond stampen

Kansen voor gemeenten met stedelijke ontwikkeling

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gaat uit van verdere ontwikkeling van steden. Nieuwe wijken bieden kansen. Kansen voor bedrijven en winkels om een nieuw afzetgebied te vinden. Kansen voor de bewoners om hun bedrijf aan huis vorm te geven. Dit vraagt een goede samenwerking tussen de projectontwikkelaars en de overige instanties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een bouwplaats. Die kansen moeten met beide handen worden aangegrepen om het maximale bij de transformatie van binnensteden eruit te halen.

Bron: Stadszaken.nl