Woningbouw vereist aanpassingen door vergrijzing in Nederland

28 maart 2023

De Nederlandse bevolking vergrijst in rap tempo. De vergrijzing heeft ook gevolgen voor de woningbouw. Huizen moeten in de toekomst toegerust zijn op ouderen: ‘nultredenwoningen’ zijn hier een voorbeeld van. Ouderen hebben vaak meer zorg nodig en die zorg wordt in steeds meer gevallen thuis geboden. Ook moeten er appartementen komen waar de zorg in house geboden kan worden. Bij het bouwen van huizen moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met een toename van het aantal ouderen in een stad, dorp of wijk.

Forse toename 75-plussers

Tot 2050 zal de bevolking in Nederland waarschijnlijk met zo’n 2 miljoen toenemen. Dit betreft vooral ouderen. De bevolking tot 65 jaar blijft wel veruit de grootste groep. Het gaat hierbij vaak om eenpersoonshuishoudens. Thuis wonen is nu al de prioriteit en dat wordt in de komende jaren nog sterker. Mensen met aandoeningen zoals kanker, hart- en vaatziekten en dementie worden niet meer in een verpleeghuis opgenomen zolang het thuis nog gaat. Dat zorgt voor een grotere aanslag op de zorg, want deze mensen hebben vaak veel hulp nodig. Maar het vraagt om om huizen waar deze groep veilig en comfortabel kan wonen. Daar ligt dus een taak voor de toekomstige woningbouw. Die moet tijdig inspelen op de vergrijzing. Gebeurt dat niet dan ontstaat er een nijpend tekort aan geschikte woningen voor deze doelgroep.

Ziekenhuizen worden kleiner

Een trend die nu al zichtbaar is, is dat ziekenhuizen het aantal bedden verminderen. De tijdelijke opleving door corona is geen blijvertje. Je gaat alleen nog naar het ziekenhuis voor zorg die thuis echt niet kan worden geboden, zoals een operatie. Zodra het kan gaat de patiënt weer naar huis. Specialistische zorg wordt steeds meer geconcentreerd om het niveau zo hoog mogelijk te houden. Omdat ouderen vaak minder mobiel zijn is er behoefte aan woningen die rolstoelvriendelijk zijn en waar een tillift gemakkelijk kan worden gebruikt. Tot 2040 zijn naar schatting zo’n 560.000 woningen nodig waar senioren gelijkvloers kunnen wonen. Dit is wel een ruime schatting. Er zijn ook berekeningen die uitgaan van zo’n 450.000 seniorenwoningen in 2040.

Nultredenwoningen

ABF Research deed onderzoek naar de ontwikkeling van de woningmarkt in Nederland. Naar verwachting worden er tot 2043 minstens 300.000 nultredenwoningen gebouwd. Deze woningen zijn op de begane grond of hebben een lift. Ook in huis is traplopen niet aan de orde. Het gaat daarbij uiteraard vooral om appartementen. Omdat ouderen die zorg nodig hebben in de toekomst nog minder makkelijk in een verpleeghuis terecht kunnen is de behoefte aan goede zelfstandige huisvesting blijvend aanwezig. Bij het ontwikkelen van woningbouw plannen moet hier dan ook nadrukkelijk rekening mee worden gehouden.

Bron: Cobouw