Woningbouw loopt achter op planning in woondealregio’s

22 april 2024

Een tekort aan nieuwbouwwoningen

Het afgelopen jaar bereikte de woningbouwproductie in Nederland slechts 83% van het beoogde doel. Dit resultaat staat in schril contrast met de ambitie om bijna een miljoen woningen te bouwen tegen 2030.

Na bestaande koopwoningen wordt nu ook nieuwbouw goedkoperWoondeals: een pact voor woningbouw

Om het woningtekort aan te pakken, werden tussen de Rijksoverheid, provincies en gemeenten ‘woondeals’ gesloten. Deze overeenkomsten bevatten afspraken over aantallen, locaties en prijssegmenten voor nieuw te realiseren woningen.

Uitvoering: tegenvallende resultaten

Ondanks deze woondeals werden de doelstellingen in tweederde van de regionale overeenkomsten niet behaald. Vooral regio’s in de Randstad bleven achter bij het realiseren van de bouwdoelen.

Regionale verschillen: Randstad versus randregio’s

Het zwaartepunt van de bouwopgave ligt in de Randstad, waar echter geen enkele regio haar doelen behaalde. Aan de randen van Nederland presteren regio’s zoals Twente, Achterhoek en Limburg beter dan verwacht.

Oorzaken van de achterstand

Het ministerie van Binnenlandse Zaken benoemt marktomstandigheden als voornaamste hindernis voor de woningbouw, zoals gestegen bouwkosten en rente. Deze factoren beïnvloeden de bouwactiviteit en de verkoop van nieuwbouwwoningen.

Toekomstperspectief: onzekere vooruitzichten

Hoewel het ministerie stelt dat bijna 84% van de bouwopgave is gerealiseerd, zijn er sceptici die betwijfelen of de beoogde woningaantallen in 2030 gehaald zullen worden. Factoren zoals beschikbaarheid van technisch personeel en bouwkosten spelen hierbij een rol.

Bron: cobouw.nl