Woningbeleggers dreigen met massale verkoop huurwoningen

20 februari 2023

De maatregelen die minister Hugo de Jonge voorstelt pakken zeer slecht uit voor woningbeleggers. Het gaat met name om de regulering van de huren en ongunstige belastingmaatregelen. Beleggers waarschuwen dat dit gevolgen gaat hebben. Als alle maatregelen doorgaan is woningverhuur een stuk minder rendabel. Dat zal leiden tot massale verkoop van huurwoningen.

Extern onderzoek

Onderzoeksbureau SEO gaat op verzoek van het kabinet onderzoeken of de maatregelen die nu worden voorgesteld te veel impact hebben. Met name kleine particuliere verhuurders zijn van mening dat verhuur niet meer rendabel is. Dit zal leiden tot verkoop van een groot aantal sociale huurwoningen en woningen met een middenhuur. Aangezien er al grote schaarste is in deze segmenten is dat geen goede ontwikkeling, zo stellen zij. Naast de verschraling van het aanbod aan huurwoningen speelt er nog een ander punt. Tweede Kamerlid Wybren van Haga waarschuwt dat vastgoedverhuur vaak dient als oudedagsvoorziening voor de eigenaren. Die verdwijnt bij verkoop.

Woningbeleggers dreigen met massale verkoop huurwoningen

De woningmarkt verandert

Toen de plannen voor huurregulering en belastingmaatregelen voor woningbeleggers werden gepresenteerd was de situatie anders dan nu. De rente was historisch laag en de waarde van vastgoed hoog. Inmiddels is de woningmarkt gekanteld. Daar komt bij dat woningeigenaren kosten moeten maken om hun panden te verduurzamen. Dat maakt het aantrekkelijker om de huizen van de hand te doen. Het verondersteld rendement op vastgoed is per 1 januari 2023 vastgesteld op 6,1%. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kan eventueel worden besloten dit percentage te verlagen. Door andere maatregelen stijgt de waarde van de woning, waardoor het de rendementsbelasting ook nog eens wordt berekend over een veel hoger bedrag. Daar komt bij dat de overdrachtsbelasting voor beleggers in enkele jaren steeg van 6 naar 10,4% vanaf 2023.

Regulering middenhuur

Boven op de belastingmaatregelen wil minister De Jonge de huur voor veel meer woningen aan banden leggen. Nu mag een woningbelegger zelf de hoogte van de huur bepalen als een woning meer dan 142 punten scoort met het woningwaarderingsstelsel. De minister wil dit optrekken naar 187 punten. Dit betekent dat voor een belangrijk deel aan huurwoningen vanaf 2024 minder huur mag worden gevraagd. De minister neemt deze maatregel om vooral huren in grote steden aan banden te kunnen leggen. Tijdens een debat in de Tweede Kamer gaf De Jonge aan er weinig voor te voelen om aan deze voorgenomen maatregel te tornen. Het beschermen van de huurders moet prioriteit krijgen, aldus de minister.

Bron: Het Financieele Dagblad