Wonen in de L-flat in Zeist legt de onderkant van de samenleving bloot

15 december 2020

Een redacteur van NRC Next verdiepte zich anderhalf jaar lang in het leven van de bewoners van de L-flat in Zeist. Het is een enorm gebouw met 700 woningen, voornamelijk bewoond door mensen aan de onderkant van de samenleving. Een relatief hoog percentage bijstandsgerechtigden, laaggeletterdheid, sociaal isolement en financiële problemen zijn maar een paar aspecten waar de bewoners mee te maken hebben.

De kans op geluk en succes is gering in de L-flat

De bewoners van de L-flat in Zeist leven op het eerste gezicht gewoon hun leven. Ze gaan naar hun werk of komen de dag door zonder werk. Kinderen worden opgevoed, keukens  gepoetst en men groet elkaar over het algemeen vriendelijk in de lift of het trappenhuis. Maar de kans dat je een onbezorgd leven leidt in deze flat is klein. Er is teveel wat de kans op onheil groot maakt. Er spelen relatief veel gezondheidsproblemen onder de bewoners, variërend van diabetes tot versleten knieën, rugklachten en astma. Sommige mensen verhuisden naar deze flat omdat ze vanwege gezondheidsproblemen niet meer of veel minder konden werken waardoor het inkomen kelderde.

Wonen in de L-flat in Zeist legt de onderkant van de samenleving bloot

De situatie van de bewoners is triest

De persoonlijke situatie van de bewoners is in veel gevallen triest. Dit komt vooral door het toewijzingsbeleid van sociale huurwoningen. Die zijn alleen nog bedoeld voor mensen met de laagste inkomens. Statushouders zonder baan, mensen voor wie in de GGZ-instellingen geen plaats is. De ene kwetsbare bewoner vertrekt omdat hij het gedrag van zijn eveneens kwetsbare buurman niet langer verdraagt. Zorgbegeleiding is er niet of nauwelijks omdat de wachtlijsten lang zijn. Pas als het echt mis gaat, zoals bij de vluchteling uit Oost-Afrika die tijdens een paniekaanval alle elektriciteitskabels uit de muur trok en zo zichzelf bijna elektrocuteerde, wordt er ingegrepen.

Miljardenbezuiniging op de zorg

Het CPB rekende er keihard mee af, de enorme bezuinigingen op de zorg die het kabinet Rutte in 2013 doorvoerde. Daar komen nu de gevolgen bij van de coronacrisis voor de L-flat in Zeist. Hun sociale isolement wordt groter, de kans op werkloosheid neemt toe. Er is wel maatschappelijk werk, de wijkagent loopt zijn rondes, maar voor de bewoners die zich nu helemaal achter hun voordeur terugtrekken is er weinig hoop. De woningcorporatie die eigenaar is van de flat heeft wel een grootschalige renovatie aangekondigd. Alle bewoners worden bezocht om de situatie ter plaatse te inventariseren. Maar ook die bezoeken hebben vanwege corona forse vertraging opgelopen. Het leven in de L-flat in Zeist zal dus nog wel wat jaren zijn gang gaan zoals het nu gaat.

Bron: NRC Next